5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Masarykovy názory na výchovu a školství jsou stále živé

Masarykovy názory na výchovu a školství jsou stále živé

Autor: Tatiana Welchová | Datum: 8.6.2011 | Vydání: 6/2011

V rámci literatury o výchově a vzdělávání zapomínáme na staré klasiky vlastní literatury. Při otevření knihy rozhovorů Karla Čapka s prvorepublikovým prezidentem Masarykem se snad každý pozastaví nad moudrostí a nadčasovostí Masarykových myšlenek v rámci výchovy i nad naší vlastní neschopností je realizovat.

Masarykovy názory na výchovu a školství jsou stále živé

Masaryk byl velmi vzdělaný člověk. Svým vzděláním převyšoval veškerá daná kritéria stanovená dobovými požadavky, završená diplomy a tituly. Celý život pracoval sám na sobě, nedostatky ve vědění odstraňoval neustálou potřebou hloubání a analýzou tématu. Správně viděl nutnost přeměny ve výchově a vzdělávání, která nespočívá jen ve změně systému, ale v jiném filozofickém pojetí. Citelně se u něj projevuje znalost amerických pedagogických směrů, kterými byl ovlivněn. Poukazuje na jevy, s nimiž se i dnes neustále potýkáme. Co překvapuje snad nejvíce, je skutečnost, že od doby vzniku knihy uplynulo téměř jedno století, ale mnoho se nezměnilo a potácíme se stále ve stejných problémech. Přitom výchova dává základ celé společnosti a odvíjí se od ní náš budoucí život.

Existuje jakási přímá souvislost mezi výchovou a budoucností země. Právě toho si byl Masaryk velmi dobře vědom a některé jeho úvahy opravdu stojí za povšimnutí: „Škola nepěstí člověka jen individuálně, ale i kolektivně, vychovává ho pro společnost, pro demokracii.“ Jak pravdivé!

Nevychovávejme z dětí budoucí otroky

Jednou z jeho předních pedagogických myšlenek bylo nevychovávat z dětí budoucí otroky. „Otrok má vždy způsoby otrokáře,“ říká Masaryk. Na škole se podle něj dá mnoho reformovat, tak aby vychovávala samostatné a sebevědomé lidi, lidi s kuráží do života. V praxi to znamená, že pokud jsme byli vychováváni jako otroci, převzali jsme způsoby svých otrokářů a budeme je praktikovat při výchově další generace. Na otroky stačí patřičně zvýšit hlas, případně pohrozit trestem, náležitě je verbálně ponížit a oni poslechnou. Ruku na srdce, nevychováváme náhodou stejným způsobem v rodinách i školách naše děti? Nezacházejí tak často zaměstnavatelé se svými zaměstnanci? Jako by se mnohdy ani neočekávalo, že by někdo mohl přinést nové, kreativní myšlenky, a jen málokterý ‚šéf‘ diskutuje o dalším postupu se svými lidmi. Většina z nich k tomu ani není připravena a sebevědomí je mnohdy stále vnímáno negativně. Při tomto přístupu bychom si pak neměli stěžovat na scházející inovace a know-how, je to jen přímý důsledek našeho vlastního počínání.

Následující Masarykův postesk je i dnes aktuální: „Ne slepá autorita rodičů, ne pasívní poslušnost dítěte, vymáhaná věčným okřikováním a hubováním, ale výchova příkladem.“ Ani v této době však nejsme schopni vlastním příkladem přispět k radikální změně. Jen se neustále pozastavujeme nad během věcí a stěžujeme si. Stěžujeme si ale mnohdy jen na důsledky vlastního počínání.

Ve vyšších společenských vrstvách se výchova často ubírá jiným směrem. Místo neodůvodněných příkazů a káravého pokřiku „Přestaň!“ se více vysvětluje, zdůvodňuje a zapojuje do vlastního rozhodování. Lidé z vyšších společenských vrstev vědí, že jejich úkolem je zanechat po sobě důstojné pokračovatele rodu a předat jim získané zkušenosti. Musí vychovat samostatně uvažující a sebevědomé jedince, schopné rozvíjet už získané bohatství a hodnoty. Nikoli snadno manipulovatelné loutky, reagující na povel a neschopné se zamyslet nad danou situací.

Masaryk pocházel z nuzných poměrů a znal tvrdost práce se všemi sociálními dopady. Pro něj samotného to bylo motivujícím faktorem k dalšímu studiu. Rodiče jsou často přesvědčeni o nutnosti vést své děti k poctivé a tvrdé práci. Měli by ale důkladně zvážit, co je obsahem a cílem naskytnuvší se pracovní příležitosti. Roznášení inzerce za mizerný peníz sice ještě nikomu neuškodilo, jenže celkový profit je zanedbatelný a taková zkušenost může potomkovi posloužit snad jen jako názorná ukázka toho, co může dělat člověk bez vzdělání a kolik si tak vydělá. Učit děti pracovat samostatně na vlastním přivýdělku hlídáním dětí, doučováním nebo obstaráváním domácích mazlíčků či drobných nákupů starým lidem, to už chce zapojit určitou strategii a vlastní marketing. Při podobné činnosti pak nejde jen o otrockou práci za mizerný peníz, ale o rozvinutí vlastní aktivity za účelem vyššího zisku a vyvíjení odpovědnosti vůči druhým lidem. Stejně tak důležité je názorně ukázat potomkovi, jak může naložit s vydělanými penězi a jak peníze mohou vydělávat za něj.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 6/2011 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy