5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Na přijímací zkoušky lze vyzrát dobrou přípravou

Na přijímací zkoušky lze vyzrát dobrou přípravou

Autor: Josef Gabriel | Datum: 24.11.2005

Tisíce rodičů žáků, kteří se hlásí na střední školy a víceletá gymnázia, každoročně řeší problém, jak dítěti pomoci s přípravou na zkoušky.

Hledají učitele na doučování, posílají své děti na zkušební testy. Nikdy si stoprocentně nemohou být jistí, že se jejich dítě na školu dostane, dobrou přípravou však mohou jeho šance výrazně zlepšit.

"Je nepochybné, že přijímací zkouška představuje velmi náročnou zátěž," říká psycholog Václav Mertin z katedry psychologie FF UK. "Během hodiny nebo dvou může kvůli jednomu nedorozumění nebo zaváhání přijít vniveč celoroční snažení a příprava. Přitom alespoň u některých uchazečů nejde o to, že by neměli dostatečné předpoklady ke studiu, nicméně silná nervozita, tréma, překvapení, dezorientace či nezvyk mohou výrazně snížit jejich výkonnost." Uchazeče podle něj může vyvést z míry také malá zkušenost s vyplňováním testů, méně obvyklý způsob kladení otázek nebo zaznamenávání výsledků. Pro většinu dětí se jedná o první zkušenost s podobnou zkouškou a její průběh a obsah je může zaskočit. "I přes rozdílné potřeby každého jedince lze ale obecně říct, že motivace dětí by neměla být negativní, něco ve smyslu ,skončíš u lopaty'. I když jde o důležitou událost, neměli by rodiče dávat dítěti najevo, že se jedná o fatální zlom v jejich životě," zdůrazňuje Bohumil Kartous ze společnosti Scio, která se přípravě žáků na přijímací zkoušky dlouhodobě věnuje.

Co všechno je ve hře

Příprava na přijímací zkoušky má v podstatě jediný hlavní smysl, a tím je uspět v konkurenci ostatních uchazečů, být lepší než druzí. Proto je také žádoucí naučit se víc než základní učivo devíti ročníků základní školy. "Příprava na přijímací řízení má několik směrů a ukazuje se, že není výhodné podcenit žádný z nich. Jde jednak o získávání informací o požadavcích a průběhu přijímacích zkoušek, o přípravu na jednotlivé oblasti zkoušek a rovněž o psychologickou přípravu," uvádí V. Mertin. Výsledky přípravy jsou podstatně ovlivněny třemi činiteli: předpoklady na straně jedince (inteligence, motivace, zájem apod.), kvalitou výuky (vhodné učebnice, kvalitní konzultant, dobrý přípravný kurz) a časem, který uchazeč věnuje přípravě. "Stejného výsledku učení lze dosáhnout odlišnými vstupy. Zatímco osobní předpoklady jsou pokládány za dosti stabilní a příliš neměnné, lze velmi dobře ovlivnit čas věnovaný studiu. Každý uchazeč citlivě vnímá, zda se hlásí na školu, kde se o jedno místo uchází několik dalších nebo kde počet zájemců ani nenaplní počet plánovaných míst. Podle toho pak odhaduje množství času potřebného na učení," říká V. Mertin.

Ve většině případů si děti nevybírají školu úplně samy, ale velký podíl na jejich rozhodnutí mají rodiče. "Je na místě, aby rodiče výběr střední školy s dítětem prodiskutovali jako s rovnocenným partnerem, protože se jedná hlavně o jeho budoucnost. To pochopitelně souvisí s jejich ambicemi - ty jsou vyšší u lidí s vyšším vzděláním a společenským postavením. Opačný problém může vzniknout u lidí s nižším vzděláním, kteří se při výběru dalšího vzdělání pro své dítě orientují podle toho, jak rychle může dítě nastoupit do pracovního procesu," uvádí B. Kartous. Podle něj má rozhodnutí vycházet z pokud možno objektivně zhodnocených schopností a možností dítěte, přičemž je také třeba brát vážně jeho představy. "Ty by ovšem samy o sobě neměly převážit, protože náhlé nadšení pro určité studium může během pár měsíců vyprchat a pak vznikají problémy," říká B. Kartous.

Informace o školách a přijímacím řízení

V současnosti o sobě střední školy už poskytují poměrně podrobné informace, přičemž většina má své vlastní webové stránky, na nichž některé nabízejí ukázky dříve použitých přijímacích testů. Dalším zdrojem informací jsou pedagogicko-psychologické poradny (jejich seznam s kontakty je na www.scio.cz/in/2ss/ppp.asp). Lze také využít některé z informačních center mládeže, která vedle konzultací někdy nabízejí komplexní testování jak schopností tak znalostí (www.icm.cz). Konzultace v souvislosti s uplatněním v jednotlivých oborech a regionech poskytují informačně poradenská střediska úřadů práce (jejich seznam je na www.scio.cz/in/ips.asp). V neposlední řadě pomáhá rodičům na základní škole třídní učitel nebo výchovný poradce, který má navíc zkušenosti s přijímacím řízením z minulých let. "Za nejcennější zdroj informací však pokládám dny otevřených dveří, které střední školy pořádají zpravidla v prosinci nebo v lednu," uvádí V. Mertin. Rodiče s dětmi na tuto chodí akci proto, aby o střední škole a přijímacím řízení získali první údaje, podle něj by si však měli maximum informací získat už před touto akcí, aby na ní mohli klást cílené dotazy. "Školy totiž některé důležité informace neuvádějí, protože mají pocit, že je všichni znají, některé informace zamlčí, protože by mohly některé uchazeče odradit od studia. Může se také stát, že podmínky a požadavky rodičů jsou natolik specifické a jedinečné, že nemohou být zohledněny v žádných písemných materiálech o škole," říká V. Mertin.

Kdo (nebo co) může pomoci

S organizací přípravy i se samotným učením mohou žákům vedle rodičů pomoci také odborníci. "Doporučuji zjistit u učitelů předmětů, ze kterých se koná přijímací zkouška, kde má žák největší slabiny, mezery, v čem je nejhůře hodnocen. I učitel základní školy má zájem, aby jeho žáci co nejlépe uspěli při přijímacím řízení na střední školy a měl by jim poradit, co dělat, aby se zlepšili. Vhodné jsou přípravné hodiny navíc, které obvykle organizují základní školy. Jde zejména o matematiku a český jazyk. Někteří učitelé přitom zadávají starší přijímací testy z různých škol," uvádí V. Mertin.

Přípravné kurzy pro zájemce o středoškolské studium pořádají střední školy nebo některé vzdělávací agentury. "Tyto kurzy jsou sice placené, mají však jednu velkou výhodu. Střední škola určitě bude se zájemci procvičovat ty okruhy, se kterými pravděpodobně počítá do přijímacích zkoušek. Nepůjde sice o konkrétní úkoly, které se objeví v testech, ale typy úkolů ano. I u těchto kurzů ovšem platí, že mohou pomoci jen těm, kteří sami chtějí, kteří jsou ochotni učit se," říká V. Mertin. Podle něj není rozhodně marné vyzkoušet si rovněž předem situaci přijímacích zkoušek. "K tomuto tréninku se nabízí víc příležitostí. Vhodné jsou soutěže, konkurzy, přijímací zkoušky nanečisto, vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Doporučuji i různé knížky s inteligenčními nebo osobnostními testy," uvádí V. Mertin s tím, že krátkodobý trénink sice výrazněji nezvýší inteligenci ani studijní předpoklady, uchazeč dokáže lépe reagovat na stresovou situaci přijímací zkoušky. "Tréma, stres, specifická atmosféra, přístup organizátorů, časový limit a další faktory dokážou výrazně ovlivnit výsledek přijímacích zkoušek. Je tedy vhodné si to všechno ,osahat'. Srovnávací zkoušky probíhají za stejných podmínek jako skutečné přijímačky. Z jejich výsledků lze také zjistit, jak na tom dítě je v konkurenci ostatních studentů," říká B. Kartous. Internetové kurzy a porovnávací testy, které zefektivňují přípravu na přijímací zkoušky, nabízejí na komerční bázi například Scio (www.scio.cz) nebo Zkoušky nanečisto (www.zkousky--nanecisto.cz).

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č.9


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy