5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Nemluvme o úlevách, ale o odstraňování překážek

Nemluvme o úlevách, ale o odstraňování překážek

Autor: Václav Mertin | Datum: 28.4.2006 | Vydání: 4/2006

Slova, která používáme, ovlivňují náš pohled na skutečnosti kolem nás a následně i na jejich hodnocení. V souvislosti se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s jejich testováním a hodnocením, říkáme velmi často slova jako úlevy či zvýhodnění. Jenže ve skutečnosti nikoho nezvýhodňujeme, jen odstraňujeme překážky, s nimiž se ostatní děti nemusejí potýkat.

U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami modifikujeme podle individuálního vzdělávacího programu rozsah vzdělávání i formu jeho předávání, vynecháváme některé formy zkoušení, na poruchu bereme ohled i při hodnocení výsledků výuky. Žáci se smyslovým nebo tělesným postižením nevzbuzují v tomto směru obvykle žádné pochybnosti. Jejich postižení je totiž evidentní. Pochybnosti či dokonce nesouhlas se v největší míře týkají žáků se specifickými poruchami učení a chování. U nich vyučujícího často napadá otázka, jak ostatním žákům zdůvodní, že jejich spolužák něco nemusí dělat - nepíše diktáty, nebo jen každou druhou větu, nečte před třídou z čítanky nahlas, za mnohem horší práci dostane stejnou známku jako oni, může se jít během hodiny proběhnout na chodbu, nebo si na chvíli odpočinout, toleruje se mu vykřikování odpovědi bez přihlášení apod. Je to vůbec spravedlivé vůči ostatním žákům?

Použijme jiná slova

Zkusme najít a prozkoumat analogie z jiných oblastí života. Zřizujeme bezbariérové vstupy a výtahy pro vozíčkáře. Žáci s vadami zraku mohou používat k zápisu výkladu látky magnetofon. Neslyšící jedinci mají nárok na tlumočníka do znakové řeči. U lidí tělesně postižených upravujeme řízení automobilu, aby mohli vše ovládat pouze rukama, ve škole jim xeroxujeme poznámky na hodinu, protože nejsou s to zapsat výklad. Existují nůžky a škrabky na brambory pro leváky. Když jsem byl malý, dávali mi rodiče na židli polštář, abych s nimi mohl sedět u velkého stolu. Měl jsem i speciální malé kladívko, abych mohl s tátou zatloukat hřebíčky. Bez podobných opatření se vozíčkář nedostane do budovy, nevidomý si nezaznamená přednášku. Já bych bez polštářku neviděl do talíře, ani bych se v daném věku nemohl trénovat v jemné motorice. Nevím, zda někoho napadne uvažovat v těchto uvedených situacích o tom, že by se jednalo o nějaké zvýhodnění nebo úlevy.

Ve všech případech se snažíme vytvořit takové podmínky, aby každý mohl uskutečnit činnost, kterou chce nebo potřebuje. V potaz přitom bereme individuální předpoklady a možnosti jedince. Zkusme tedy použít k popisu takzvaných úlev a zvýhodnění jiná slova - například modifikace, úpravy podmínek -a zkoumejme, jak ovlivní pohled náš a našeho okolí na dítě. Základní myšlenka úprav je následující: umožnit všem dětem (tedy i zdravotně postiženým) podílet se v maximální možné míře na všech vzdělávacích aktivitách. Musíme tedy hledat překážky, které omezují konkrétního jednotlivce, a jejich odstraňováním umožnit, aby se mohl učit a následně v dané oblasti prokázat, co umí. Důležité je, že když modifikaci využije nepostižený jedinec, nikterak to jeho výkon nezlepší. Má tedy působit výlučně u postižených jedinců. Pouze tyto modifikace jsou férové. Jinak totiž jde o nepřiměřené zvýhodnění postiženého oproti ostatním.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 4/2006
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy