5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > NOVINKY VE VÝCHOVNÉM PORADENSTVÍ

NOVINKY VE VÝCHOVNÉM PORADENSTVÍ

Autor: Zuzana Freibergová | Datum: 14.5.2008 | Vydání: 5/2008

Koncem března proběhl celorepublikový Kongres výchovného poradenství, který se věnoval novele školského zákona a novinkám v oboru výchovného poradenství. O čem se jednalo?

Návrh novely školského zákona přináší drobná zpřísnění podmínek pro žáky se specifickými poruchami učení a speciálními potřebami. Podmínkou pro poskytování výchovného poradenství je písemný souhlas žáka. Na kongresu výchovných poradců byla tematizována především etika práce výchovného poradce a role výchovného poradce v komunikaci ve škole.

Etický kodex

Rada Asociace výchovných poradců schválila nový Etický kodex práce výchovného poradce, který shrnuje jejich práva, povinnosti a popisuje, jak má výchovný poradce na škole fungovat. Kodex má zajistit, aby práce výchovných poradců měla svoji úroveň. Všichni výchovní poradci mohou nový návrh připomínkovat elektronickou formou. Ve stanovách práce výchovného poradce musí být začleněno, že bude pracovat podle Etického kodexu.

K etice práce výchovného poradce patří, aby vedl děti a dospívající k uvědomění si hodnot, jako je život, láska, sex, manželství a rodičovství, práce. Etická výchova má předcházet vzniku sociálně patologických jevů, jako je například závislost na návykových látkách. Výchovný poradce má učit dopívající respektovat ve svém životě univerzální morální principy, jako je žít pro vyšší dobro, rozvíjet svoji zodpovědnost, pěstovat vzájemnou důvěru při práci v týmu, jít za svým cílem. Výchovný poradce komunikuje při své práci se všemi skupinami ve škole a jeho cílem je ochránit žáky před školním neúspěchem. Žáci si potřebují s vyučujícím ujasnit, jakým způsobem se mají ve výuce chovat, aby mohli uspět. Případná nedorozumění na tomto poli může výchovný poradce pomoci s žákem a s vyučujícím řešit.

Výchovný poradce jako mediátor

Úlohou výchovných poradců je poradit vyučujícím, jak ve výuce aplikovat nové psychologické a speciálně pedagogické poznatky. Kvalita komunikace výchovných poradců se dá zvýšit, když ředitel školy stanoví podmínky práce výchovného poradce a výchovný poradce se stane členem širšího vedení školy. Ke kvalitě komunikace výchovných poradců také přispívá, když se soustavně vzdělávají a rozvíjejí tzv. měkké dovednosti. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) připravuje evropské vzdělávací programy, z nichž pro výchovné poradce se hodí Comenius a SVES.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 5/2008
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Rozumíme penězům Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy