5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Od základky po vysokou - příprava dítěte na školu

Od základky po vysokou - příprava dítěte na školu

Autor: Lucie Zormanová | Datum: 7.2.2014 | Vydání: 2/2014

Nástup dítěte do školy znamená důležitou změnu, vážný předěl jak v životě dítěte, tak jeho rodičů. Dítě tím, že získává novou sociální roli, stává se školákem, musí najednou ukázněně pracovat, musí se plně soustředit na výuku, výklad učitele či plnění pracovních úkolů, a to i těch, které je nebudou příliš zajímat a se kterými bude mít problémy.

Od základky po vysokou - příprava dítěte na školu

Samo dovršení šestého roku věku a posouzení tělesného vývoje není ještě směrodatným ukazatelem toho, jak se dítě vyrovná s novými požadavky na něj kladenými, jak se zadaptuje v novém prostředí, jak bude ve škole celkově prospívat.

Školní zralost

Přechodem dítěte z mateřské školy do základního vzdělávání se zabýval již J. A. Komenský v Informatoriu školy mateřské, kde obecně určuje šestý rok života dítěte jako nejvhodnější. Ale rovněž upozorňuje na riziko předčasného zařazení dítěte do školy ve vztahu k jeho individuálním možnostem a předpokladům. Z těchto jeho myšlenek vychází definice školní zralosti jako připravenosti na školní práci týkající se psychosomatického stavu založeného na předcházejících etapách vývoje dítěte.

Proto je v dnešní době možné, aby velmi nadané děti nastupovaly do školy dříve, a to již v pěti letech, stejně jako je možné, aby děti, které v šesti letech nejsou ještě pro školu dostatečně připravené a zralé, mohly nastoupit v sedmi, či ve výjimečných případech žádajících si druhý odklad v osmi letech.

Pro školu připravené a zralé děti se většinou na vyučování, nové prostředí a svou novou, zodpovědnější společenskou roli těší. Daří se jim úspěšně zvládat nové úkoly, a získávají tak sebedůvěru a motivaci k další práci. Tyto děti jsou připravené na školní docházku. Zatímco dítě, které vstoupí do prostředí školy jako školsky nezralé, se velice těžce vyrovnává s novými požadavky a někdy není schopno se těmto požadavkům úplně přizpůsobit. Tento neúspěch zeslabuje jeho motivaci podat dobrý školní výkon, dosáhnout dobrého školního prospěchu a obstát v konkurenci ostatních žáků, a přenáší se i do dalších školních let, kdy dítě přijímá nálepku špatného žáka, lajdáka či outsidera. Proto tedy velice záleží na tom, aby děti vstupovaly do školy školsky zralé.

Školní zralost dítěte a jeho úspěšnost či neúspěšnost ve škole jsou ovlivněny mnoha faktory, a to nejen faktory biologickými (zejména genetickými), ale také vlivy prostředí a výchovy hrají velkou roli při úspěších a neúspěších dětí ve škole.

Školní způsobilost

Místo pojmu školní zralost se v poslední době častěji používají pojmy školní způsobilost a školní připravenost.

Školní způsobilostí rozumíme dosažení takové úrovně tělesného a duševního rozvoje, který umožňuje dítěti bez obtíží se účastnit společného vyučování ve třídě. Školně způsobilé děti mají již zralé všechny základní duševní funkce, jsou schopné přiměřeného soustředění pozornosti, mají relativně racionální přístup ke skutečnosti, nejsou afektivně labilní, nemají vážné poruchy ve výslovnosti, mají dostatečnou slovní zásobu a jsou v péči o sebe přiměřeně samostatné.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 2/2014 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy