5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Odložíte ho před obrazovku?

Odložíte ho před obrazovku?

Autor: Lucie Zormanová | Datum: 6.6.2014 | Vydání: 6/2014

Blíží se prázdniny a mnoho rodičů bude řešit otázku, co s volným časem dětí. Je lepší ponechat jim úplnou svobodu, i když tušíme, že skončí sledováním televize a hraním počítačových her, nebo jim umožníme trávit čas smysluplně a krásně bez médií?

Odložíte ho před obrazovku?

Nejrozšířenějším pasivním trávením volného času u dětí a mladistvých je sledování televize či brouzdání na internetu, chatování, popřípadě hraní počítačových her. Masmédia však, kromě toho, že nám přinášejí spoustu důležitých informací, mohou mít také negativní vliv na rozvoj osobnosti dítěte. Televizní obrazovka s různými barevnými motivy dítě přitahuje a mnoho dětí ji dokáže sledovat celé hodiny.

Negativní vliv televize a internetu na dítě

Zopakujme si, jaké negativní aspekty vlivu televize a internetu na dítě uvádějí psychologové a výzkumníci, a přemýšlejme, jak často a jak dlouho je naše dítě před obrazovkou. Pokud již u dítěte dokonce pozorujeme něco z toho, před čím nás psychologové varují, stojí možná za to, zamyslet se, jestli by nebylo lepší nabídnout mu jiný lákavý program. Společné zážitky mohou být stejně vydatné jako ty před obrazovkou.

1. Z knihy U. Buermanna Jak (pře)žít s médii: příležitosti a hrozby informačního věku a nové úkoly pedagogiky se dovídáme, že působení televizní obrazovky utlumuje celkovou vůli člověka, a proto je pro mnohé z nás obtížné, zvláště pro děti, televizi vypnout, a trávíme tak volný čas pasivním způsobem.

2. Masmédia mohou podnítit agresivní chování dítěte. Dokonce i v pohádkách určených malým dětem se setkáváme s agresí slovní i fyzickou.

Dle publikací, které k našemu tématu vyšly v Polsku, děti při sledování agrese pociťují strach, ale některé z nich se s těmito hrdiny identifikují a chovají se pak agresivně vůči druhým dětem a dospělým, identifikují se se zloději, vrahy, a mohou se tak dostat do konfliktu s právem. Je tomu tak proto, že děti násilné chování imitují a násilí sledované v televizi či v počítačových hrách jim slouží jako vzor.

„Dítě se identifikuje s agresivním hrdinou hry, zažívá vnitřní pocit vítězství ze hry a tento emoční prožitek se mu zafixovává do vědomí, zvnitřňuje si ho jako společenskou normu a způsob vlastního prosazení. Příště může daleko rychleji ztratit zábrany…agresivita převládá…“ říká na toto téma koučka Mgr. Šárka Čípová.

3. Je třeba si rovněž uvědomit, že malé děti neoddělují svět fikce od světa reálného, proto věří všemu, co vidí a slyší v televizi. Z téhož důvodu snadno podléhají také reklamám.

4. Nadměrné trávení času u televize vede k tomu, že dítě má problémy s koncentrací, zvláště pokud má možnost vybírat z velkého množství programů. Neustálé přepínání televizních programů pak dle Vývojové psychologie Langmeiera a Krejčířové může vést k hyperaktivitě.

Také dlouhodobé a nadměrné sledování programů, jež jsou založeny na dramatických dějových zvratech, může mít za následek poruchu pozornosti. Pro dítě, které je konzumentem těchto programů, je pak obtížné se soustředit při vyprávění příběhu, který tyto dramatické zvraty postrádá.

5. U dětí, které tráví svůj volný čas pasivním sledováním televizní obrazovky či hraním počítačových her, se nerozvíjí tvořivost.

6. U dětí se při sledování televize rozvíjí sice pasivní slovní zásoba, ale ta obsahuje spoustu pro dítě nesrozumitelných slov a větných frází. Nadměrné trávení volného času u televize redukuje slovní zásobu dětí na odposlouchané, primitivní dialogové větné fráze, potlačuje u nich schopnosti mluvit v rozvinutých větných konstrukcích a také má negativní vliv na jejich zájem naslouchat druhým.

7. Děti, které se pohybují více ve virtuálním světě internetu, mají menší kontakt s vrstevníky.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 6/2014 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy