5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > PATŘÍ ETICKÁ VÝCHOVA DO ČESKÝCH ŠKOL?

PATŘÍ ETICKÁ VÝCHOVA DO ČESKÝCH ŠKOL?

Autor: Pavel Motyčka | Datum: 9.5.2007 | Vydání: 5/2007

Stále více učitelů říká: „Nestíháme děti učit, musíme je vychovávat. Dnešní děti nemají stejné morální zásady jako generace před nimi.“ Ať jsou tato tvrzení způsobená běžnými mezigeneračními rozdíly, nebo ne, otázka výchovy žáků v morální oblasti se dostává na pořad dne. Program Etické výchovy naplňuje v mnohém výuku zaměřenou na rozvoj klíčových kompetencí, etická výchova už se dokonce vyučuje na sloven ských školách. Jak taková výchova může vypadat?

Vlednovém čísle vyšel rozhovor s prof. Vladimírem Smékalem na téma „Jak navodit ve škole dobré klima“. Z odpovědí tohoto našeho předního psychologa vyplývá, že nastolit lepší psychosociální a duchovní pohodu ve škole může mimo jiné systematičtější zavádění etické výchovy. Na následujících řádcích bych proto chtěl přiblížit myšlenky, cíle a program projektu, který si neosobuje právo být jedinou možností, jak proměnit české školství. Je pouze jednou z alternativ, jejímiž přednostmi jsou systematičnost, ucelenost a logická návaznost programu, vědecky ověřený pedagogicko-psychologický základ a tendence řešit výchovné problémy preventivně - pozitivní motivací žáka.

Na úvod je nutno podotknout, že název etická výchova může být zavádějící. Mnozí lidé si z něj odvozují, že náplní hodin tohoto předmětu jsou filozofické rozhovory nad etickými problémy současnosti. To je ale omyl. Etická výchova je projekt, který se snaží praktickým nácvikem sociálních dovedností formovat morálně vyzrálého člověka, který se vyznačuje komunikativností, kreativitou, zdravým sebevědomím, pozitivním hodnocením druhých a především prosociálním stylem jednání. Prosociálnost je sjednocující hodnotou celého projektu. Ten proto v současnosti nese název „etická výchova - výchova k prosociálnosti“.

CÍLE ETICKÉ VÝCHOVY NA ŠKOLÁCH

Jak se chová prosociální člověk? Snaží se být užitečný druhé osobě, skupině lidí nebo sociálnímu cíli, aniž by očekával odměnu. Synonymem je tedy altruismus nebo láska agape. A proč právě prosociálnost jako základ projektu? Není takové chování spíše projevem slabošství? Nepotřebuje dnešní doba spíše lidi, kteří se umí prosadit? Pro odpověď se vraťme do roku 1964. Kitty Genovese se 13. března vracela okolo třetí hodiny po půlnoci domů z práce. Před jejím domem v jedné čtvrti v New Yorku ji napadl muž a několikrát ji bodl nožem. Žena začala volat o pomoc a její křik vystrašil útočníka natolik, že utekl. Za nějaký čas se ale vrátil a ženu ubodal. Při vyšetřování případu se zjistilo, že nejméně 38 sousedů, které probudil křik napadené ženy, útoku přihlíželo po celých 35 minut z oken svých bytů, a přesto nepřišli na pomoc, ani nezavolali policii. Na policii zavolal jeden muž až po dokonání vraždy, ale to se nejprve telefonicky zeptal svého přítele, zda je to vhodné, aby případ na policii oznámil. Tato událost rozpoutala v USA bouřlivou diskuzi a objevila se celá řada psychologických výzkumů, které se snažily odpovědět na otázku, co ovlivňuje charakter člověka v podobných situacích. Psychologové D. Solomon, E. A. Wynne a mnozí další nezávisle na sobě zjistili, že rozhodujícím faktorem pozitivního vývoje charakteru je prosociálnost. Jednoduše řečeno: Pokud si dítě osvojí prosociální postoje a styl chování, s velkou pravděpodobností vyroste v charakterního člověka. Závěry bádání přijal i španělský psycholog R. Roche, který se ve svých výzkumech zaměřil na skutečnosti, jež ovlivňují rozvoj samotné prosociálnosti. Díky výsledkům zkoumání objevil patnáct faktorů. Ty se staly základem projektu, který realizoval na katalánských školách pod názvem Výchova k prosociálnosti. Prvních deset se týká žáků. Jsou to sociální dovednosti, které podmiňují rozvoj prosociálního chování a tvoří program, tj. náplň hodin etické výchovy. Zbylých pět položek zahrnuje chování vychovatelů. Dávají odpověď na otázku, jak mají jednat, pokud chtějí mít pozitivní vliv na rozvoj prosociálního chování u dětí. V devadesátých letech minulého století byl projekt výchova k prosociálnosti s částečnými úpravami a doplněními přejat do slovenského školského systému pod názvem etická výchova. Od školního roku 1993/1994 se etická výchova na Slovensku vyučuje na základních a středních školách jako povinně volitelný předmět v alternativě k náboženské výchově. A slovenskou alternativu etické výchovy se snažíme prosadit i v českém školství.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 5/2007
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Rozumíme penězům Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy