5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > PES JAKO SOUČÁST VÝUKY

PES JAKO SOUČÁST VÝUKY

Autor: Zuzana Staffová | Datum: 11.6.2008 | Vydání: 6/2008

Pes bere děti takové, jaké jsou. Nevšímá si kvality oblečení, značky mobilu a MP3 přehrávače v kapse. Nerozlišuje ani podle současného kultu krásy. Přistupuje k outsiderovi třídy stejně jako k vůdci skupiny. Proto je možné canisterapii využít ke zlepšení klimatu ve třídě.

Canisterapii definujeme jako označený způsob terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka, přičemž pojem zdraví je zde myšlen podle definice WHO (Světové zdravotnické organizace) jako stav psychické, fyzické a sociální pohody. Canisterapie je součástí zooterapie. Jedná se o podpůrnou formu psychoterapie, která je výhradně založena na kontaktu člověka se psem a vzájemné pozitivní interakci. Canisterapie klade důraz především na řešení problémů psychologických, citových a sociálně integračních, přičemž působení na fyzické zdraví je druhotné a zahrnuje spíše složku motivace. Canisterapie je realizována canisterapeutickým týmem, tzn. cíleně, speciálně připraveným a testovaným týmem tvořeným psovodem a psem. Canisterapeutického psa zde označujeme jako koterapeuta.

Využití canisterapie při výchově a vzdělávání dětí

Propojení výuky a canisterapie má svůj význam a přínos nejen ve speciálních a praktických školách, ale i ve školách alternativních a ve školách s tradičním systémem vzdělávání žáků. Canisterapie ve školách nejčastěji probíhá právě u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, např. u žáků se zrakovým, sluchovým či mentálním postižením. Své místo ale canisterapie nalézá i v integračních a logopedických třídách, ve třídách pro děti s poruchami učení i ve třídách pro nadané děti. Specifickým okruhem canisterapie je propojení této metody s výukou v tzv. auti třídách pro děti s autismem. V každé z těchto cílových skupin má canisterapie svá specifika a můžeme zde stanovit různé specifické cíle.

Při aplikaci canisterapie do výuky na školách volíme podle cílové skupiny a cílů canisterapie jednu z forem canisterapie - AAA nebo AAT. Propojení canisterapie a výuky vyjadřuje také označení této metody jako AAE (Animal Assisted Education). Dále je možné zvolit mezi formou, kdy canisterapeutický tým přichází do školy v určeném časovém termínu a na realizaci programu canisterapie pracuje společně s pedagogem třídy. A formou, kdy pedagog a jeho pes tvoří přímo canisterapeutický tým. Canisterapii jako součást výuky je možné uplatnit především v předškolních zařízeních a na základních školách. U žáků, kteří již splnili povinnou školní docházku, je zapojení programu canisterapie také vhodné. Klade však větší nároky na canisterapeuta, který má za úkol připravit program, jenž zaujme a motivuje starší žáky. Velmi se osvědčilo propojení programu canisterapie s ukázkami klasické kynologie, dále s ukázkami práce služebních a záchranářských psů a s možností výuky v terénu (např. přístup na kynologické cvičiště, ukázky práce záchranářských psů v přírodě, ukázky agility, výcviku canisterapeutického a asistenčního psa v terénu apod.).

Před zahájením vlastní canisterapie je nutné zvážit možnosti školy, canisterapeuta i pedagoga podílejícího se na canisterapii. Po vytipování cílové skupiny ve škole (např. celá třída, skupina žáků apod.) je vhodné pozvat rodiče na úvodní schůzku, na které budou seznámeni s programem canisterapie na škole, příp. i přímo s canisterapeutickým týmem, který bude canisterapii realizovat. Zákonní zástupci dětí na závěr schůzky podepisují souhlas s canisterapií a uvádějí možné kontraindikace u svých dětí (např. alergie, strach ze psů apod.).

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 6/2008
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy