5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Petr Weiss a kol.: Sexuální zneužívání dětí

Petr Weiss a kol.: Sexuální zneužívání dětí

Autor: Josef Beránek | Datum: 19.12.2005 | Vydání: 10/2005

Společné dílo mimořádně pestrého autorského kolektivu je solidním úvodem do problematiky pohlavního zneužívání dětí, které se celosvětově týká výrazně vyššího počtu dětí, než se předpokládalo.

Podle průzkumů v různých zemích 10 až 30 % žen a přibližně 5 až 15 % mužů uvedlo, že v dětství čelili sexuálnímu obtěžování. Například v Nizozemsku šlo o celou třetinu dotázaných žen, z nichž každá čtvrtá přiznala zneužití incestní. Při bližším zkoumání těchto alarmujících čísel se otevírá celá řada otázek, počínaje definováním sexuální dospělosti "dětí" přes podrobné charakteristiky homosexuality, pedofilie, hebefilie atd. až po hledání kořenů sexuální agresivity a vlivu pornografie. Mnozí badatelé považují za hlavní příčiny pohlavního zneužívání sexuální traumatizaci samotných pachatelů. Tyto hypotézy však nejsou jednoznačně potvrzeny. Výzkumy jsou totiž často založeny na vlastních výpovědích pachatelů, kteří se někdy snaží svalit vinu na okolí. Tyto poznatky vedly ke koncepci psychodynamických teorií původu zneužívání, které podle nich pramení v dysfunkčním rodinném prostředí či přímo v zanedbávání dítěte. Jiné teorie vycházejí z biologické roviny, respektive z poznatku, že "sexuální pud" není ovládán z jednoho centra. Je spíš komplexem "modulů", které jsou vyladěny na určité charakteristiky prostředí. Tyto moduly jsou určeny pro detekci preferovaného pohlaví objektu (věku, tvaru těla, absence genetických anomálií) a jsou na sobě relativně nezávislé. Poruchou i jediného modulu pak může dojít k anomáliím sexuálního chování. Tyto teorie potvrzují i výzkumy činnosti mozkové kůry, z nichž vyplývá, že pedofilové mají strukturální anomálie v mozkové kůře.

Autory jednotlivých příspěvků jsou psychologové, psychiatři, ale také právníci a policejní vyšetřovatelé, kteří je přednesli na stejnojmenné konferenci v roce 2000. Aktuálně vydaný sborník je dopracován a rozšířen o terapii dospělých obětí sexuálního zneužívání a roli dětské pornografie. Nesporným přínosem publikace je srozumitelný jazyk, mnohapolný pohled na složitou problematiku a erudovaní autoři. Jedinou výjimkou je velmi slabý příspěvek Radima Uzla, který odbíhá od daného tématu, přehlíží hlubší souvislosti a vlastně čtenáři nic nového nesdělí.

Grada, Praha 2005


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy