5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Plošné testování žáků má svá rizika

Plošné testování žáků má svá rizika

Autor: Jana Straková | Datum: 15.5.2006 | Vydání: 5/2006

V průběhu několika let mají být čeští žáci 5. a 9. ročníků základních škol každoročně podrobováni centrálnímu testování. Výsledek v testu má sloužit jako podklad v přijímacím řízení na střední školu. Máme tuto zprávu vítat, nebo k ní přistoupit s obavou?

Celostátnímu testování jsou v nějaké fázi školní docházky podrobovány děti v mnoha zemích na celém světě. Tvůrci školské politiky věří, že nutnost podrobit se testu zvýší motivovanost žáků víc se naučit a přiměje učitele k většímu nasazení. V některých zemích sázejí politici na vytvoření konkurenčního tlaku a zveřejňují žebříčky jednotlivých škol sestavené z testových výsledků jejich žáků. Vycházejí z toho, že „špatné školy“ se buď zlepší nebo zaniknou, protože do nich rodiče přestanou posílat své děti. V jiných zemích mají testy primárně funkci diagnostickou: mají ukázat, jaké mají jednotlivé děti - a někdy i celé školy - problémy a potřeby, aby jim bylo možné včas poskytnout cílenou pomoc a podporu.

Bez ohledu na dobré úmysly je však zavedení testů do vzdělávacího systému často provázeno řadou negativních důsledků. Používání testů, ve kterých mají žáci vybrat jedinou správnou odpověď z několika nabízených možností nebo doplnit krátkou odpověď, vede k přílišnému zúžení obsahu vzdělávání. Jejich zaměření na faktické vědomosti a rutinní postupy podporuje výuku, která je moderními vzdělavateli velice kritizována. Žáci se neučí přemýšlet, ale drilují se podle požadavků testové zkoušky. Získané vědomosti jsou navíc samoúčelné. Pokud žáci dostanou trochu jinak koncipovaný test, jejich příprava se neprojeví.

Předmětem kritiky testování je i devalvace práce učitelů, kteří jsou zbavováni zodpovědnosti za to, co děti učí, a stávají se jen pasivními vykonavateli cizí vůle (tedy tvůrců testů, kteří v systému získávají neúměrný vliv). Práce učitele navíc zahrnuje řadu daleko důležitějších vzdělávacích a zejména výchovných aspektů, než je jen prosté učení faktům a rutinním dovednostem. Při upřednostňování testových výsledků však tyto aspekty zůstávají opomenuty.

Zajímavé je, že v rozporu se záměrem zvýšit rovnost vzdělávacích příležitostí mívá plošné testování negativní důsledky pro slabé žáky a žáky se špatným rodinným zázemím. Tito žáci v důsledku neúspěchu v testu často opakují ročník, což nevede ke zlepšování jejich vědomostí a dovedností (neboť jim nebývá věnována cílená péče), ale pouze je to vytrhne ze známého kolektivu a sníží to jejich motivaci ke vzdělávání. Školy mají také tendenci zbavovat se slabých žáků, aby jim nekazili výsledky v testech, což vede ke vzniku takzvaných „zbytkových škol“.

Negativní zkušenosti vedly vyspělé země ke stanovení pravidel, která musejí být při aplikaci testů dodržována. Uvádíme některá z nich:
*   Testy musejí zjišťovat důležité cíle vzdělávání. Nemohou být tedy testovány dílčí dovednosti jen proto, že je jednoduché na ně vytvořit testovou otázku. *   Požadavky ke zkoušce musejí být jasně vymezeny, aby bylo zajištěno, že každý žák bude mít příležitost naučit se testované učivo.
*   Rozhodnutí o budoucnosti žáka nesmějí být uskutečňována pouze na základě jednoho testu, neboť jednorázový výsledek může být příliš ovlivněn momentální indispozicí žáka.
*   Pokud není zajištěno, že opakování ročníku nebo přeřazení do speciální třídy bude pro žáka výhodné (pokud mu tedy nebude věnována cílená péče), nesmějí být žáci na základě testu přeřazováni a i nadále se vzdělávají dohromady s ostatními.
*   Systém hodnocení práce školy musí být nastaven tak, aby mu testy nedominovaly. To umožňuje klást důraz i na další aspekty vzdělávací a výchovné práce školy.
*   Instituce zodpovědná za testy musí předvídat negativní důsledky, které je mohou provázet, a je povinna přijímat preventivní opatření k jejich omezení. Musí také důsledně monitorovat efekty testů.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 5/2006
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy