5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Počítač patří do ruky každého učitele

Počítač patří do ruky každého učitele

Autor: Ondřej Neumajer | Datum: 10.2.2006 | Vydání: 2/2006

Na naše pracoviště i do našich domovů v posledních letech masivně vpadly informační a komunikační technologie (ICT). Počítače společně s internetem jsou nedílnou součástí každodenního života většiny obyvatel vyspělého světa. Přesto existují oblasti lidské činnosti, kde jsou počítače používány - eufemisticky řečeno - s velkou obezřetností. Mám samozřejmě na mysli školství.

Podle loňského šetření Ústavu pro informace ve vzdělávání je v českém školství téměř 180 tisíc počítačů, z nichž je zhruba 140 tisíc připojených k internetu. Na 100 žáků tak připadá v průměru osm počítačů, což jsou čísla řádově srovnatelná s poměry na školách ve vyspělých ekonomikách. Samotné údaje o množství počítačů na školách však nic neříkají o tom, jak jsou tyto nákladné technologie skutečně využívány v procesu učení.

Jak na tom jsme

Ministerstvo informatiky loni zadalo agentuře STEM/MARK průzkum úrovně počítačové a informační gramotnosti české populace (bylo v něm stanoveno, že počítačově gramotný jedinec musí být schopen orientace na základní a střední úrovni v každé z následujících šesti oblastí: pojmy z IT, ovládání počítače, práce s textovým editorem, práce s tabulkovým kalkulátorem, práce s grafikou a práce s internetem). Výsledky průzkumu příliš překvapivé nejsou: počítačově gramotných občanů ve věku od 18 do 60 let je 27 %. Průzkum srovnával i jednotlivé profesní skupiny: například policisté, hasiči a vojáci jsou počítačově gramotní z 52 %, úředníci ze 45 %, učitelé základních a středních škol z 33 % - dva ze tří pedagogů tedy nejsou počítačově gramotní. Umladistvých ve věku 15 až 17 let činí počítačová gramotnost 55 %. To tedy mimo jiné znamená, že středoškoláci jsou o dvě třetiny počítačově gramotnější než čeští učitelé!

Česká školní inspekce (ČŠI) se v minulém školním roce zabývala využitím informační a komunikační techniky ve výuce předmětů (vyjma informatiky, nepovinných předmětů a mimoškolních aktivit) u žáků 5., 7. a 9. ročníků. Inspekce proběhla na 31 náhodně vybraných základních školách a z jejích výsledků vyplývá, že stav ve vybavení sledovaných škol prostředky ICT a jejich využívání ve výuce je neuspokojivý a nedosahuje stanoveného standardu. Zpráva ČŠI mimo jiné ukázala, že:
*   Přes 90 % učitelů mohlo podle stanovených pravidel používat počítačovou (multimediální) učebnu pří výuce svých předmětů.
*   Jen 11 % učitelů mělo k dispozici počítač pro výuku přímo ve třídě, kde zpravidla předmět vyučovali.
*   31 % žáků používá počítač pouze v informatice, v ostatních předmětech s ním nepracuje.

Co z toho plyne?

Průzkum zadaný ministerstvem informatiky mimo jiné potvrzuje, že školství je v míře přizpůsobivosti moderním trendům na jednom z posledních míst. Tato skutečnost možná nezní příliš lichotivě, přesto se nemusí jednat o veskrze zápornou vlastnost školství. Kdyby se učitelé pohybovali na vrcholu módní vlny technologického vývoje, který je masivně podporován cílenou reklamou, jistě by to pro pedagogiku nebylo v konečném výsledku vhodné. Najít vyváženou situaci, kdy jsou pedagogičtí pracovníci kompetentní využívat přínosů nových technologií a zároveň schopní eliminovat jejich možné negativní vlivy, není vůbec jednoduché.

Ze zprávy ČŠI vyplývá, že ve využívání ICT ve vzdělávacím procesu existuje značný prostor, který zatím není učiteli využit. Kromě nedostatku technického vybavení lze jednu z hlavních příčin spatřovat v nižší úrovni gramotnosti učitelů v práci s technologiemi. Využívání ICT je závislé především na schopnosti učitelů zacházet s moderními technologiemi, na porozumění možnostem, které přinášejí, na jejich dovednosti zahrnout ICT do používaných vyučovacích postupů. Existuje několik způsobů, jak učitele aktivizovat v oblasti práce s ICT. Kromě autoritativních, které jsou spíše krajní možností mnohdy nerespektující podstatu pojetí kantorského povolání, existují další motivační možnosti. Některé postupy se snaží realizovat ministerstvo školstv

Počítače do tříd

Ministerstvo školství v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání dotuje vybavování škol prostředky ICT (více na www.e-gram.cz). Toto vybavení je zcela zásadní, protože lze těžko srovnávat informační a počítačovou gramotnost úředníků, pro které je počítač připojený k internetu základním pracovním nástrojem, s gramotností učitelů. Zpráva ČŠI sice říká, že většina učitelů má přístup k počítačům, už ale neuvádí, jak snadný tento přístup je. Je velký rozdíl, pokud učitel může používat jemu svěřený osobní počítač v kabinetu, nebo se o něj dělí s kolegy ve sborovně, nebo musí odpoledne po výuce navštívit počítačovou učebnu.

V zahraničí směřují školy k situaci, kdy každý učitel bude používat vlastní přenosný počítač. Po připojení ke školní síti získá přístup k internetu a možnost přenosu obrazu směrem k žákům - například formou datového projektoru promítajícího obraz na plátno. Na přenosném počítači může díky jeho mobilitě pracovat i doma. U nás jsme však svědky toho, že vedení škol spíš zřizuje počítačové učebny. Přitom podle závěrů školní inspekce by počítače měly být přímo v běžných kmenových třídách, namísto jejich koncentrace ve zvláštních učebnách. Počítače umístěné v běžných třídách mění zažité způsoby vyučování, které je třeba daleko víc individualizovat a diferencovat a méně využívat frontální způsob přednášení od tabule.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 2/2006
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy