5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > POTŘEBUJEME JEDNOTNOU MATURITU?

POTŘEBUJEME JEDNOTNOU MATURITU?

Autor: Jana Straková | Datum: 14.3.2007 | Vydání: 3/2007

Práce na vývoji jednotné maturitní zkoušky zahájil Ústav pro informace ve vzdělávání / CERMAT v roce 1997. Představy o její podobě se od té doby průběžně měnily, stejně jako předpokládané termíny jejího zavedení. Nyní po deseti letech se ptáme: Potřebujeme vůbec jednotnou maturitu?

Pro vývoj centrální maturitní zkoušky je charakteristické, že nikdy nebylo přesvědčivě vysvětleno, proč ji český vzdělávací systém potřebuje, tj. na jaké problémy současného stavu reaguje a jak je bude řešit. U zrodu myšlenky stál problematický záměr porovnávat kvalitu jednotlivých středních škol. Důvody, které byly předkládány veřejnosti, se však průběžně měnily a byly vzájemně nekonzistentní. Skutečnost, že pravé důvody a cíle nebyly nikdy zformulovány, vedla k tomu, že vývoj maturitní zkoušky provází chaos a její současná podoba má řadu zcela zásadních nedostatků.

NEDOSTATKY NAVRHOVANÉ ZKOUŠKY

Maturitní obory poskytují velmi různorodé vzdělání, nemohou být proto ukončovány jednotnou zkouškou. Problémem nejednotnosti současných maturit, kterým zastánci jednotné zkoušky často argumentují, není nejednotnost zkoušky, ale nejednotnost vzdělání, kterého se mladým lidem v jednotlivých oborech dostává. Maturita je výstupní zkouškou, a proto je nezbytné, aby v ní studenti byli hodnoceni za znalosti, které měli příležitost získat v průběhu studia. Má-li mít zkouška jednu úroveň, musí existovat v hodnocených oblastech výstupy společné všem oborům, které mají být touto zkouškou zakončeny. To v tuto chvíli nejen že není splněno, ale ani se s tím v budoucnu nepočítá. Programy pro gymnaziální a odborné vzdělání mají jinou strukturu a jiný obsah. Obsah maturitní zkoušky se tak neodvíjí od úvahy, jaké kompetence by měl mít každý maturant, ale od (marného) hledání společného průniku stávajících kurikulí. Důsledkem je například odmítnutí povinné maturity z matematiky. Je velmi pravděpodobné, že kdybychom úvahu o podobě maturitní zkoušky odvinuli od vymezení kompetencí, které má mít každý maturant, usoudili bychom, že k nim určité matematické kompetence patří.

ZAVEDENÍ ZKOUŠKY NENÍ ČASOVĚ KOORDINOVÁNO S KURIKULÁRNÍ REFORMOU

V situaci, kdy se mění kurikulární dokumenty, a jsou dokonce proklamovány zásadní změny cílů vzdělávání, nemá smysl zavádět zkoušku postavenou na základě starých dokumentů. Hrozí reálné nebezpečí, že se učitelé zaměří na přípravu žáků k maturitám, a nikoli na zvládání nových, reformních cílů, což ohrožuje realizaci reformy. Víru v reformu pak podkopává skutečnost, že obhájci zkoušky tvrdí, že zkouška postavená na starých dokumentech je relevantní i pro dokumenty nové, což vlastně znamená, že se reformou vlastně nic nemění a měnit nebude. Bez ohledu na to, jak bude zkouška pojata, hrozí riziko, že se její podobou budou cítit poškozeni žáci i učitelé a budou argumentovat tím, že neměli dostatečné podklady pro kvalitní přípravu.

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY NEMAJÍ OPORU V SOUČASNÝCH ANI VYVÍJENÝCH KURIKULÍCH

Školský zákon z roku 2004 uzákonil jednotnou zkoušku z českého jazyka, z cizího jazyka a volitelnou zkoušku konanou z matematiky, občanského základu, přírodovědně technického základu nebo informačně technického základu. Přírodovědný základ ani informačně technický základ nejsou na českých středních školách vyučovány, jejich vazba na vyučované předměty není vymezena ani v současných, ani v připravovaných kurikulárních dokumentech. Koncept obou předmětů nevychází ani z vyučované látky, ani z vědeckého konceptu, ani ze seriózní rozvahy o tom, co by měl každý maturant umět.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 3/2007
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy