5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > PROBUZENÍ PO PRÁZDNINÁCH

PROBUZENÍ PO PRÁZDNINÁCH

Autor: Jiřina Kolková | Datum: 5.9.2007 | Vydání: 7/2007

Se začínajícím novým školním rokem se opět mnozí z nás zabýváme myšlenkou, jak po dlouhých prázdninách zahájit výuku. Nabízí se mnoho způsobů, jak žákům učivo přiblížit a připomenout. Dobrou volbou je kooperativní výuka.

V souvislosti se zaváděním školních vzdělávacích programů, podle nichž se od letošního září začíná vyučovat na základních školách a osmiletých gymnáziích, se na absolventy různých typů škol kladou nové požadavky, které závisí nejen na tom, zda člověk získá odpovídající kvalifikaci, ale především na tom, zda je vybaven dostatečně širokým všeobecným a obecně odborným základem vzdělání a klíčovými kompetencemi, které jsou nezbytné pro pracovní uplatnění a které umožňují snadnější rekvalifikace. K podpoře rozvoje nového přístupu by měla přispět také změna stylu výuky ve školách. A protože kompetence jsou založeny na aktivitách, nikoli pouze na vědomostech, mohli bychom se pokusit opakovat nebo procvičovat učivo (nejen) na začátku školního roku například pomocí kooperativních činností.

Neexistuje způsob výuky, který by přijal za svůj každý učitel. Každá vyučovací metoda bude vždy mít své zastánce, ale také odpůrce. První skupina bude hovořit o kladech a výhodách, které s sebou metoda nese, druhá skupina bude stále upozorňovat a diskutovat o problémech, které s sebou přináší její uplatnění v praxi. Myslím si, že v dnešní době bychom měli stavět hlavně na kladech nových, alternativních metod, ale zároveň nezapomínat přihlédnout k jejich nedostatkům. Můžeme tak zařazovat „nové“ a alternativní metody v nejvhodnějších částech výuky a doplnit jimi klasickou, nejčastěji užívanou frontální výuku.

Po prázdninách je pro mnoho studentů těžké se přesunout na školní režim a sezení v lavicích jim může připadat příliš pasivní. Výhoda kooperativní práce spočívá mimo jiné v tom, že se studenti musejí aktivně zapojit a mají možnost si tak z činnosti více odnést. Jako vedlejší produkt si studenti rozvíjejí komunikativní dovednosti, organizují práci, volí si své tempo práce. Na rozdíl od vyjadřování před celou třídou a učitelem je vyjadřování zúčastněných studentů přirozenější. Před spolužáky v užším okruhu si student snáze připustí, že něčemu nerozumí nebo o něčem neví. Mezi nevýhody patří skutečnost, že se neprobere tolik učiva jako frontálním způsobem. Problémem také bývá, že studenti ve skupině nepracují rovnoměrně - jedni jsou vůdci a „tahouni“, druzí se vezou. Talentovanější, bystřejší studenti se často nestarají o zbytek skupiny a těží ze své pozice. Hrozí možné odběhnutí od zadaného úkolu (studenti diskutují na témata nesouvisející se zadáním, hledají si jiné činnosti apod.). V učení mohou vznikat chyby, které se hned neopravují. Jak vidíme, záporů není málo. Na každém učiteli bude, jak se pokusí vliv těchto záporů eliminovat, navodit příznivé podmínky pro výuku kooperativním způsobem a motivovat studenty vhodnými příklady z praxe, kde je kooperace nezbytně nutná.

KOOPERATIVNÍ VÝUKA NEROVNÁ SE SKUPINOVÁ PRÁCE

Z předchozího textu vyplývá, že kooperace ve vyučování neznamená jen rozdělení žáků do menších skupin, ale že skupinové uspořádání je jedním ze znaků skutečného kooperativního učení, které ho vymezí jako systém. Při kooperativním vyučování nejde o soutěžení mezi členy skupiny, aby jeden dosáhl úspěchu na úkor ostatních, ale o vzájemné porozumění, ochotu ke spolupráci a vzájemné pomoci. Ovšem je nutné si uvědomit, že kooperativní výuka nerovná se skupinová práce, nýbrž že zavádění skupinového vyučování umožňuje spolupráci žáků a jejich vzájemnou pomoc. Skupinové vyučování tedy napomáhá k realizaci kooperativního charakteru výuky.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 7/2007
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy