5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > PROČ SE NEUČÍ O LISTOPADU 89

PROČ SE NEUČÍ O LISTOPADU 89

Autor: Jan-Michal Mleziva | Datum: 12.11.2008 | Vydání: 9/2008

V souvislosti s výročím Sametové revoluce upozorňují v posledních letech naše deníky, že mladí lidé často nevědí, co se 17. listopadu 1989 událo. MF DNES se letos zaměřila i na jinou významnou událost z nedávné historie a mládeži ve věku 15-19 let kladla otázku: „Víte, co se stalo v srpnu 1968?“ Výsledky své ankety - spíše neuspokojivými - se pak zabývala v článku „1968? Rusové nás osvobodili“.

Za viníka byly označeny školy, neboť své žáky s historií druhé poloviny 20. století mnohdy vůbec neseznamují. „Ale určitě jich není většina,“ zastal se svého resortu ministr Liška, jako by dal najevo, že situaci nepovažuje za nijak závažnou. Škoda, protože by tak bývalo možné upozornit na jev, který se nedotýká pouze dnešních dětí, ale provází výuku dějepisu již z předchozích let.

Problém tkví ve specifičnosti soudobých dějin, které se zabývají minulostí „nás - ještě živých“. Od historie dřívějších období se liší právě prvkem živé paměti, která z hlediska dějepisného poznávání nedávné doby představuje přednost i překážku současně. O historických momentech mohou vypovídat pamětníci, očití svědkové minulosti a jejich životní příběhy, jejich svědectví se přímo dotýkají přítomnosti, v níž žáci žijí. Samozřejmě si výpovědi mohou vzájemně protiřečit a narušit tak jednoznačnost při popisu dějin, která provází starší historická období. Kromě toho se při výuce soudobých dějin prolíná soukromá, rodinná historie s veřejnou, prezentovanou ve škole, což nemusí vždy probíhat ve vzájemném souladu, jak jsme vlastně bývali svědky v době do listopadu 1989.

V rodinách se historie nevypravuje

Utváření obrazu minulosti z přímého povídání pamětníků patří k přirozené součásti výchovy a vzdělávaní mladé generace. Obzvláště v rámci rodinné sounáležitosti dochází touto cestou k emocionálnímu propojení s událostmi týkajícími se členů rodiny a jejich ukotvení ve vědomí. Kořeny každého z nás vrůstají do minulosti skrze generace vlastních předků. Bohužel v poslední době můžeme být svědky toho, že vzpomínky starších nejsou v rodinách vypravovány mladším, a tak spousta dětí a mladých lidí nezná historii svých rodičů ani prarodičů. To má za následek nejen neznalost soudobých dějin, tolik významných pro pochopení dneška, ale též nezájem o osudy jiných, počínaje nejbližšími.

Pro mnohé učitele dějepisu znamená učivo ze soudobých dějin nepříjemnou záležitost, a to z různých důvodů. Nejvýznamnější z nich je strach z opuštění autoritativní pedagogické pózy, kterou propojení role učitele s rolí pamětníka vylučuje. Konfrontace sama sebe s vyučovanými tezemi před svými žáky může být často zcela nepřijatelná. Rovněž nezájem o moderní dějiny a preference starších historických období na úkor soudobých dějin ovlivňuje výsledky vzdělávání.

Apatie žáků vůči dějepisu

Zajisté můžeme příčinu dějepisných neznalostí z moderní doby najít u samotné mládeže v její apatii vůči historii, která má své počátky již na prvním stupni základní školy. Předimenzovaný obsah učebnic vlastivědy, často považovaný za povinné penzum faktů, nerespektuje vzdělávací možnosti dítěte, a proto jej od dějepisné problematiky někdy zcela odrazuje. Přivést pak tyto žáky k zájmu o historii vyžaduje mimořádně velké úsilí. Pravdou je, že se o to často učitelé ani nesnaží a výuka směřuje k jedinému cíli - zadat přesný rozsah učiva k domácímu nastudování. Vyvrcholení celého vzdělávacího úsilí spočívá ve zkoušení a následném zapomenutí. Rozvíjet u žáků historické myšlení o minulosti či dokonce vést je k multiperspektivnímu přístupu zůstává stále ještě více snem než realitou.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 9/2008
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy