5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Proč Supervize? Pomáhá učitelům zrát

Proč Supervize? Pomáhá učitelům zrát

Autor: Renata Fejfarová | Datum: 7.10.2010 | Vydání: 8/2010

Základem dobré péče o druhé je dobrá péče o sebe sama. Pro učitele se jako forma osobnostního a profesního rozvoje nabízí nově supervize. Co přináší a jak probíhá?

Proč Supervize? Pomáhá učitelům zrát

V současné době se hovoří o inkluzivním vzdělávání, tedy o začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu. Velkým posunem už je vnímání, snad ne jen názvosloví, „dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami“. To se totiž právem přesouvá na dítě, ne na jeho obtíže, oproti dřívějšímu náhledu ve smyslu „dítě s handicapem“. Pokud se začneme zabývat potřebami dětí, respektive žáků, je třeba se též zaměřit na potřeby učitelů. Jsem přesvědčená, že učitel, který nevnímá, nereflektuje a nenaplňuje potřeby vlastní, může jen stěží vnímat potřeby svých žáků, nebo za cenu „sebeobětování“ vedoucí často k syndromu vyhoření. Základem dobré péče o druhé je dobrá péče o sebe sama. I pokud bychom učitele brali jen čistě technicky a vnímali jako pouhý nástroj ke vzdělávání a výchově žáků, je jasné, že pracovní nástroje je dobré mít v pořádku, na řemeslníka, který by nám přišel domů něco opravit s rozházeným a porouchaným nářadím, se budeme dívat nejspíš s podezřením. Tedy „nikoliv potřeby samy o sobě, ale jejich popření může být škodlivé.“ (Hawkins P., Shohet R.: Supervize v pomáhajících profesích, Portál, 2004)

V červnovém čísle Rodiny a školy jste si mohli přečíst článek o koučinku a jeho možnostech ve školství. Možná vás osloví spíše koučink, možná supervize. Obě metody mají společné to, že jsou zaměřené na profesní rozvoj, rozvíjejí sebereflexi a vycházejí z potřeb učitele. Jsou tedy formou péče o sebe sama.

Jednou z forem profesního rozvoje a péče o sebe sama je supervize. Tento pojem si již konečně proklestil oficiální cestičku do českého školství, a to Metodickým pokynem o poskytování supervize ve škol. zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ve školských zařízeních preventivně výchovné péče č.j. 1599/2010-6/IPPP z jara tohoto roku. Je to obrovský krok kupředu, vzhledem k tomu, že v jiných oborech pracujících s lidmi je již supervize samozřejmým jevem. Nebojme se říci, že je to malý krůček pro supervizi, ale velký krok pro školství.

Supervize není jako hospitace

Co to tedy supervize je a jak nám může prospět? Prospívá nám, nebo i žákům? V rámci projektu OP VK „Potřeby učitelů a žáků a inkluze“, jehož součástí je i supervize pro učitele, jsme na toto téma mluvili s mnoha řediteli i učiteli. Ukazuje se, že představy nejsou žádné, či naopak košaté, blízké i velmi vzdálené. „Přijde někdo, kdo nám řekne, jak to máme dělat.“ – tak to není supervize, v lepším případě se jedná o metodické vedení, ale taky to může být zoufalé volání po zachránci či spasiteli od našich obtíží. „To je jako když přijde ředitelka na hospitaci.“ – to také ne, protože paní ředitelka mi uděluje osobní ohodnocení, a i při dobrých vztazích se jí nebudu s některými věcmi svěřovat, třeba by si myslela, že jsem neschopná. „Může to fungovat místo psychoterapie.“ – to také úplně ne, protože psychoterapie se týká osobních vztahů, včetně minulosti, a supervize se zabývá pracovními situacemi, ale společným bodem jsme my sami a naše vztahování k druhým. „Supervizi si děláme s kolegyněmi v kabinetě, když nás někdo naštve.“ – společné sdílení těžkostí může ulevit, ale taky se můžeme začít protáčet v kruhu, když si budeme jen společně stěžovat, případně nadávat na žáky, rodiče, ředitele, nízké platy. Navíc supervize má zásadní přínos v pohledu zvenčí a v bezpečném rámci, kterým je mimo jiné důvěrnost informací. „Učitelky stejně vždycky mluví jedna přes druhou, takže si stejně nemůžou pamatovat, co říkala ta druhá, a někde to vyžvanit.“ – to zní sice jako vtipná nadsázka, ale je tam možná i osten smutku, že nás vlastně nikdo neposlouchá. Supervize nám může přinést zkušenost, že nám někdo aktivně naslouchá, a informace zůstanou důvěrné.

Supervize je důležitou součástí profesního růstu zejména v oblastech, kde pracujeme s lidmi a kdy je tedy lidský vztah součástí profese. V oblasti psychoterapie, sociální práce a dalších oborů je již běžnou součástí rozvoje pracovníků.

Je zřejmé, že součástí procesu učení a výchovy žáků nejsou jen znalosti učitele z oboru a pedagogiky, ale i osobnost učitele. Jeho charakterové a temperamentové vlastnosti, zdravotní stav, schopnost snášet zátěž… Právě v oblasti zvládání pracovní zátěže nám může supervize pomoci. Učitelé jsou často v řešení náročných situací osamoceni. V řešení věcné strany problémů by jim mělo být nápomocno vedení školy, ale učitel se setkává i s problémy vztahovými, s žáky, rodiči, kolegy. Pracovní vztahy nasedají na naše osobní zkušenosti, minulost, aktuální současnost i očekávání. Pracovní vztahy mohou otevírat naše osobní témata a oživovat staré zážitky.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 8/2010 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy