5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Prvouka 2 je nejlepší evropskou učebnicí

Prvouka 2 je nejlepší evropskou učebnicí

Autor: Zuzana Burdová | Datum: 7.12.2011 | Vydání: 10/2011

Odbornou porotu ve Frankfurtu nad Mohanem, složenou z evropských pedagogů, didaktiků a nakladatelů, nejvíce zaujal český komplet učebních materiálů Prvouka pro 2. ročník základních škol. Na mezinárodním veletrhu byla kniha vyhlášena Nejlepší evropskou učebnicí. Zlatá medaile putovala v letošním, dvanáctém ročníku, do nakladatelství Fraus. Zvláštní cenu poroty pak přivezla i interaktivní učebnice zeměpisu pro 9. ročníky od stejného nakladatele.

Prvouka 2 je nejlepší evropskou učebnicí

Do soutěže se letos přihlásilo 20 nakladatelů se čtyřiceti tituly, z nichž bylo devět nominováno na ocenění. Autorky vítězné učebnice Michaela Dvořáková a Jana Stará působí na Pedagogické fakultě UK na katedrách občanské výchovy a primární pedagogiky. „Setkáváme se s učiteli, kteří naše učebnice oceňují, ale zároveň přiznávají, že to od nich vyžaduje větší přípravu. Vedle nich existuje řada učitelů, kteří mají raději tradičnější přístup a ty je potřeba o kvalitách naší učebnice přesvědčovat,“ říká Michaela Dvořáková.

Děti jsou motivovány k aktivitě

Otevřeme-li zelenou učebnici Prvouky 2, zjistíme, že obsahuje klasické a osvědčené kapitoly, ale zároveň reaguje i na probíhající školní reformu a proměňující se společnost. Je zde důraz na výchovu k toleranci a multikulturnímu soužití. V kapitole Dny všední a sváteční je například samostatná část věnovaná slavení Vánoc. Kromě ilustrovaného betlémského příběhu tu děti najdou i obrázek pravoslavných Vánoc, Santa Clause či australské pláže. S vysvětlením, že se tyto svátky v různých částech světa slaví jinak a například v Austrálii, kde se lidé v tu dobu koupou, nemůže být o našich „bílých Vánocích“ ani řeč. Žáci jsou pak motivování zjistit více o tom, jak se slaví jinde.

Multikulturalismus tedy nemusí být ohrožující, ale naopak zajímavý. „Do učebnice jsme zapracovaly i situace, které mohou nastat v kontaktu s jinými etniky včetně konfliktů, na které se děti snažíme připravit a učit se je zmírňovat. Děti pak ve škole prakticky nacvičují chování, které jim v podobných situacích přijde vhod,“ popisuje Michaela Dvořáková. Děti mají s pomocí této učebnice rozeznat situaci, kdy jsou v ohrožení a naučit se, jak oslovovat dospělé a požádat je o pomoc.

Ve spodní liště na každé stránce učebnice, jsou umístěny pokyny pro práci s knihou. Ty umožňují snadnější orientaci a jsou pomocníkem pro rodiče, kteří se s dětmi učí doma a nevlastní příručku pro učitele. Učebnice klade důraz na aktivitu dětí, žáci jsou motivováni k nejrůznějším pokusům doma i ve škole. Snaží se tak ukázat provázanost přírody s lidskou činností. Součástí kompletu Prvouka 2 je učebnice, pracovní sešit, interaktivní učebnice a příručka pro učitele, kde je vše uvedeno v širších souvislostech s konkrétními náměty na hry, úkoly a další aktivity žáků. Interaktivní učebnice vychází z obsahu té tištěné, je doplněna o řadu tematických videí, audionahrávek, obrázků, fotografií a webových odkazů, které rozšiřují práci s klasickou učebnicí. Pro žáky je tato forma výuky atraktivnější, učitel má vše na jednom místě a nemusí si doplňkové materiály pracně dohledávat.

„Na učebnici se mi líbí přehled klíčových kompetencí a průřezových témat podle RVP ZV. Velice dobré je doplnění učebnice nejen obrázky, ale fotografiemi,“ komentuje publikaci Helena Šafářová, učitelka Základní školy Jana Amose Komenského v Lysé nad Labem. Některým pedagogům, kterým jsem učebnici ukazovala, připadala pro druhou třídu příliš složitá. Tento názor Helena Šafářová nesdílí. „Učebnice je určitě odpovídající věku. Chybí mi zde např. časová orientace v průběhu celé učebnice - celého školního roku. Osobně bych si tuto učebnici nezvolila. Vyhovuje mi lépe ta, podle které učím. Musíme pracovat se zásobami na škole. Tato učebnice a pracovní sešit jsou finančně nákladné. Tak bych ji volila spíše jen jako inspiraci pro učitele,“ dodává.

Vzdělávací obor Člověk a jeho svět, kam patří učebnice Prvouky 2, zahrnuje témata přírodovědných a sociálněvědních oborů, jež formou samostatných předmětů navazují až ve 4. třídě. Prvouka, zvlášť ve druhé třídě, je často pojímána jako předmět, v němž se víceméně opakují témata z první třídy. Oceněná učebnice se snaží nabídnout zajímavější učivo a přizvat děti jako partnery k diskuzi. Mezi klíčové kompetence, jež mají děti pomocí této knihy zvládnout, patří - učení: Víme, proč je důležité hodně znát. Umíme získat informace, které potřebujeme nebo nás zajímají. Začínáme řídit své učení; myšlení a řešení problémů: Poznáme problém, naplánujeme jeho řešení a vyřešíme jej. Nacházíme příčiny a důsledky jevů. Dokážeme se správně rozhodovat; komunikace: Dokážeme naslouchat druhým i vyjádřit vlastní myšlenky, potřeby a pocity; personální a sociální dovednosti: Poznáváme lépe sebe i druhé. Chráníme své zdraví i přírodu kolem nás. Spolupracujeme se spolužáky, máme radost z vlastních i cizích úspěchů; občanské postoje: Dokážeme být sami sebou. Známe svá práva i povinnosti. Vážíme si všech lidí, i těch, kteří jsou jiní než my; či pracovní dovednosti: poznáváme, co děláme rádi a dobře. Víme, jak dospělí pracují a čím bychom jednou chtěli být my sami.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 10/2011 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy