5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Romské děti a čeština

Romské děti a čeština

Autor: Zuzanna Bedřichová | Datum: 6.12.2013 | Vydání: 10/2013

Jako jeden z největších problémů při nástupu romských žáků do škol a v průběhu prvních ročníků bývají jejich učiteli uváděny potíže s českým jazykem. S jakými jazykovými zkušenostmi tedy romské děti do školy přicházejí?

Romské děti a čeština

Ať již jsou v české společnosti postoje vůči vzdělávání Romů jakékoli, otevřeme-li téma výuky romských dětí, řeč se stočí na vysoký podíl romských žáků na základních školách praktických, potažmo na smysl existence těchto základních škol či „vzdělavatelnost“ romských dětí jako takovou. Následuje zpravidla výměna názorů, co je příčinou vzdělávání romských dětí v základních školách praktických a jaké bývají důsledky absolvování tohoto typu základní školy pro další život mladých Romů. Toto téma je zkrátka „žhavé“.

Co má vliv na jazykovou vybavenost?

U romských dětí, jako u jakýchkoli jiných dětí, ovlivňuje jejich jazykovou výbavu při nástupu do školy řada faktorů. Mohou to být sociální podmínky, v nichž dítě žije, podoby jazyka, s nimiž se setkalo v předškolním věku, podpora rodiny při domácí přípravě, návštěva mateřské školy apod. Rozdíly mezi romskými rodinami, a tedy také mezi jejich dětmi, jsou velké a individuální. Stereotypní představa chudé početné romské rodiny, která nemá kompetence ani vůli dětem s výukou pomáhat anebo je vůbec posílat do školy a vychovávat dle představ většinové společnosti, nám nesmí zakrýt individuální pohled na každého romského žáka a jeho rodinu. V žádném případě nechceme všechny romské děti shrnout do jedné skupiny; přesto se domníváme, že má smysl zastavit se u několika oblastí, které se řady romských žáků týkají či týkat mohou, jakkoli jistě ne všech. První se týká specifické podoby češtiny, kterou velká část Romů mluví, tzv. romského etnolektu češtiny (a který je či může být užíván romskými rodinami napříč sociálními vrstvami), druhá se pak týká (nejen) romských žáků vyrůstajících ve ztížených materiálních podmínkách. Oboje může mít zásadní vliv na jazykové kompetence, s nimiž žák do základního vzdělávání vstupuje.

Romský etnolekt češtiny

Romský etnolekt češtiny je specifická podoba českého jazyka, kterou mluví řada Romů. Protože naprostá většina Romů žijících v současnosti v České republice pochází z rodin, které se přistěhovaly po druhé světové válce do České republiky ze Slovenska (čeští Romové byli za druhé světové války téměř úplně vyhlazeni), je romský etnolekt ovlivněn jak romštinou, tak slovenštinou. Zatímco nejstarší generace těchto Romů mluvila jako prvním jazykem romštinou (a uměla také slovensky), pro většinu romských dětí žijících v současnosti v České republice, tj. 4. generace, je jejich prvním jazykem čeština (a často právě její romský etnolekt). Výzkum romistů z roku 2008 ukázal, že cca třetina těchto dětí umí romsky aktivně, jedna třetina pasivně a jedna třetina vůbec. Na první pohled tak můžeme získat dojem, že k výuce romských žáků není nutné přistupovat jako k výuce jinojazyčných mluvčích-cizinců a že od nich můžeme očekávat stejné jazykové a komunikační reakce a zkušenosti jako u ostatních žáků. Pravda je to však jen částečně. Romské děti, které nastoupí do první třídy, sice česky umějí, ale jejich čeština i dosavadní zkušenost s ní mohou být značně odlišné.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 10/2013 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy