5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Rozvíjíme myšlení v geometrii

Rozvíjíme myšlení v geometrii

Autor: Jindřich Monček | Datum: 7.3.2012 | Vydání: 3/2012

Pokud si při učení „srovnáme“ věci do souvislostí, učíme se lépe, rychleji, efektivněji.

Rozvíjíme myšlení v geometrii

Z této myšlenky vychází i dále uvedená srovnávací tabulka. Žáci se v ní učí základní vlastnosti čtyř vybraných geometrických těles – krychle, kvádru, jehlanu a válce. Předkládám tabulku jako příležitost strávit se svým dítětem chvilku při logickém uvažování nad tématem z aplikované geometrie. Sám jsem tabulku prošel se svým synem, čtvrťákem, který si s mým průvodním slovem a malým návodem poradil s většinou otázek.

Vedle cíle strávit společnou chvilku nad zajímavým úkolem má aktivita pro dítě ještě další přínosy. Tak třeba díky tomu, že čtyři geometrická tělesa dítě srovnává, trénuje myšlenkové operace, jako je analyzovat jednotlivé znaky tělesa a porovnat je s ostatními. Hodnotí, které znaky jsou shodné, a které naopak rozdílné. Aktivita tudíž nepřináší jen nové poznatky o vybraných tělesech, ale rozvíjí logické myšlení. Jsou tu také úlohy, které rozvíjejí představivost. Dítě si má představit, jak vypadá síť tělesa, jak vypadá jeho podstava, jakými tvary je tvořen plášť tělesa. V neposlední řadě je přínosem přesah do praktického života – dítě má propojit tvar tělesa s objekty, které vidí ve svém okolí, a říci, co všechno má tvar krychle, ať celé těleso, nebo jeho části. Tyto aktivity navíc napomáhají lépe si zapamatovat, vstřebat informace o vybraných tělesech, zejména proto, že je vše zasazeno do souvislostí.

Jak postupovat?

Při vlastní práci s tabulkou doporučuji začít názorností – doplnit schematický náčrt těles do záhlaví tabulky (v trojrozměrném provedení) nebo nalézt např. na internetu takový náčrtek a nalepit jej do záhlaví. To třeba mému synovi hodně pomohlo při hledání řešení a odpovědích na otázky.

Komentář k jednotlivým položkám, včetně možných odpovědí

Ne všechny otázky mají jednoznačné odpovědi, jsou tu také možné různé varianty odpovědí.

Kde se v životě s tímto tělesem mohu setkat?

Dítě si vybavuje na základě své zkušenosti nebo s dopomocí např. obrázků, které stavby, předměty, případně jejich části, mají tvar zkoumaného tělesa. Mohou to být věže, střechy, nádrže, kostky cukru, váleček na nudle, dílky dřevěné stavebnice atd.

Jak vypadá síť tělesa (nákres)?

Dítě je schopné si rovnou představit, jak síť vypadá, dokáže ji nakreslit. Nebo může vzít model tělesa a „válet“ jím po papíře a vždy obkreslit část, která se dotýká podložky, až se jí dotknou všechny části tělesa. Postupným obkreslováním se podaří zachytit celou síť. Další možností je vyrobit si papírový model tělesa. Sestavený model představuje těleso, rozložený model představuje síť tělesa.

Jaký útvar tvoří podstavu tělesa?

Důležité je představit si, jaká část tělesa se dotýká podložky. Je to ta, která představuje podstavu. Kupříkladu u krychle, čtyřbokého pravidelného jehlanu je to čtverec, u válce je to kruh, u kvádru obdélník nebo čtverec.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 3/2012 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy