5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Rušení zvláštních škol? Za současné situace spíše uškodí

Rušení zvláštních škol? Za současné situace spíše uškodí

Autor: Václav Mertin | Datum: 9.11.2011 | Vydání: 9/2011

Rušit, či nerušit zvláštní neboli praktické školy, tvořící jakýsi mezistupeň mezi běžnými základkami a školami speciálními pro děti s fyzickým či mentálním postižením? V souvislosti s plánem současné vlády, která chce tyto instituce zrušit jako raritu, se zamýšlím nad smyslem jejich existence. Podle mého názoru nemůžeme jen slepě kopírovat zahraničí.

Rušení zvláštních škol? Za současné situace spíše uškodí

Každé dítě je jedinečné a rozdíly mezi dětmi jsou obrovské. Když k tomu připočteme odlišnosti v rodinách – ve vzdělání rodičů, socioekonomické úrovni, hodnotách, které zastávají, aktivitách, které preferují, je zřejmé, že variabilita žáků, se kterými se setkává učitel, tak ještě výrazně naroste. Na tuto rozmanitost pak reagujeme i ve vzdělávacích cestách, dokonce i v cílech, které škola, rodiče a následně i samotné dospívající a dospělé děti spojují se vzděláním.

Předškolní dítě plní řadu významných vývojových úkolů. Patří mezi ně rozvoj hrubé i jemné motoriky, řeči, sociálních vztahů, vrůstání do společnosti. Těchto prvních šest let je pouze na rodičích, jaké tempo a formy edukace vyberou. Rozhodně při tom prvotně nejde o soutěž ani o formální srovnávání s druhými dětmi. Vstupem do základní školy dojde k zásadní proměně a děti začínají být hodnoceny na pětibodové stupnici a jejich výkony i chování a jednání jsou porovnávány s druhými dětmi. Z toho vyplývá, že některé děti jsou úspěšné a jiné neúspěšné. Současně začne stát významným způsobem vstupovat rodičům do rozhodování o obsahu i formách edukace.

Neúspěch dítě ohrožuje

Pro dítě je velmi traumatizující, když nemůže být úspěšné. Chronický neúspěch ohrožuje nejen psychický vývoj dítěte, ale i jeho fyzické zdraví. Zároveň je z hlediska rozvoje dítěte nevhodné, když dostává podněty, které neodpovídají jeho kognitivní a emocionální úrovni, jeho aktuálním potřebám a dosavadním znalostem. Neúspěch formuje i negativní vztah ke vzdělání. Měli bychom brát vážně, že v mezinárodních srovnávacích výzkumech vychází, že české děti škola výrazně nebaví.

Demokratická společnost musí dříve či později dospět k inkluzi, tedy k právu každého jedince být vzděláván s ostatními dětmi. Ovšem zajistit inkluzivní vzdělávání je povinnost státu, jednotliví rodiče mají i nadále svobodnou volbu. Pouze rodiče se mohou rozhodnout, které formě vzdělávání dají přednost – toto právo nemá ani stát ani odborníci. Stát může rodiče přesvědčovat kvalitní nabídkou uspokojování edukačních potřeb všech dětí v hlavním proudu, pak je větší pravděpodobnost, že společnému vzdělávání budou dávat přednost před segrecí.

Individualizace se na školách dosud nenaplňuje

Ti, kteří chtějí přenést ke konkrétnímu termínu praxi z jiných států, zapomínají, že nejprve je nutné změnit celý kontext českého školství, výrazně zlepšit podmínky pro vzdělávání ve školách, fakticky i formálně posílit odpovědnost rodičů za vzdělání a teprve tím budou vytvořeny předpoklady pro faktické naplňování inkluze. Ani pak bych však nestanovoval rodičům povinnost vzdělávat dítě společně s ostatními dětmi. Školský zákon sice již sedmým rokem vyžaduje zohlednění individuálních předpokladů a potřeb každého dítěte. Každý trochu soudný člověk ví, že zatím se stále víc jedná o proklamaci než o reálnou praxi. Pro naplnění a větší vymahatelnost této podmínky jsou třeba jiné podmínky ve školách.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 9/2011 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy