5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > ŠKOLSTVÍ NELZE ZMĚNIT ZE DNE NA DEN

ŠKOLSTVÍ NELZE ZMĚNIT ZE DNE NA DEN

Autor: Pavel Wojnar | Datum: 14.1.2009 | Vydání: 1/2009

Základní škola Mendelova v Karviné patří mezi ty, které se do reformní práce pustily naplno. Ředitel Bohumil Zmrzlík nejen motivuje své učitele ke změně, ale na seminářích také lektoruje další učitele. Jak vysvětluje svůj přístup k proměně učitelské profese?

Ostrava, Praha, ale taky Horní Dolní, Slavkov u Opavy nebo Hnojník…, to jsou jen některá z míst, kde jste v posledních týdnech vzdělával učitele. Jací jsou čeští učitelé?

To se těžko zobecňuje. Každý je samozřejmě jiný. Jsme různí - s různými vlastnostmi, názory, představami. Ale určitě se dá říct, že čeští učitelé jsou v naprosté většině velmi svědomití a zodpovědní, že usilují o to, dát svým žákům co nejvíce, připravit je co nejlépe na život.

A co vztah pedagogů ke změnám ve školství? Ptám se proto, že většina dnešních učitelů si vybrala svou profesi v době, kdy hlavním cílem učitele bylo předávat dětem znalosti podle shora předem daných osnov.

Ano, to je problém. Žijeme v době, kdy se nám svět mění přímo před očima. Nejde jen o nevídaný rozvoj technologií a s ním související obrovský nárůst množství dostupných informací, ale jde i o celkovou globalizaci světa, změny stylu života atd. Nikdo z nás není schopen odhadnout, jak bude při tomto stále se zrychlujícím tempu změn vypadat svět třeba za 15 let, tedy v době, kdy budou naši dnešní žáci vlastně teprve v první etapě svého produktivního věku. Jak na to reagovat?

Jste tedy zastáncem toho, že škola je prostě nucena reagovat na změny kolem nás.

Ano. Jsem přesvědčen, že základní směr daný právě nastartovanou reformou českého školství je správný. Více než na předávání stále se zvětšující sumy znalostí se musíme při vzdělávání zaměřit na promyšlený rozvoj životních dovedností - v terminologii reformy tzv. kompetencí - žáků. Neznamená to ovšem, že škola rezignuje na vědomosti, jak se to někdy zkratkovitě chápe. To je naprostý nesmysl. Navíc tendence je opačná. Stále narůstající množství vědomostí, které má lidstvo k dispozici, nás i na školách svádí k tomu, abychom do výuky přidávali stále nové informace. Stačí se jen podívat na nabobtnalé učebnice. Jenže čím více předávám informací, tím méně času zbývá na dětské hledání, bádání, dotazování a přemýšlení. Neúměrné množství předávaných informací vede k povrchnímu poznání, nezajišťuje téměř žádné porozumění.

Proč znát Balzaka, když jej nečtu

Hm, učit děti porozumět, to zní hezky, ale jak na to?

Úkolem učitele je, aby vybral z toho nezměrného množství informací kolem nás ty pojmy a myšlenky, které jsou pro daný obor nosné, které jsou zároveň pro děti daného věku zajímavé a které je možno didakticky zpracovat tak, aby při jejich osvojování děti spolu komunikovaly, spolupracovaly, bádaly, učily se myslet a učit se. A to vůbec není jednoduché. To si potřebují kantoři osvojit, přijmout tento přístup za svůj.

Mohl byste to upřesnit na nějakém konkrétním příkladu?

Vzpomínám si na jeden takový hodně pěkný příklad týkající se výuky literatury. Na jednom mém nedávném semináři, kde jsme se dostali k tzv. dílnám čtení, kterými se snažíme vést žáky ke čtení s porozuměním, se s úděsem v hlase ozvala jedna středoškolská profesorka: „To chcete teda říct, že vaši žáci nebudou po základní škole vědět, kdo to byl Balzac?“ „Hm, toho by měli znát, že… A co Shakespeara, Dickense, Tolstého, Dostojevského a …?“ následovala dlouhá řada jmen z české a světové literatury, na něž paní profesorka reagovala přitakáním. Postupně si snad začala uvědomovat absurditu našeho rozhovoru. To je to základní dilema literární výchovy - věnovat většinu času soupisu jmen autorů a jejich děl, nebo nácviku uvědomělého čtenářství? Na co bude žákovi vědět, že je Balzac autorem Lidské komedie, když si sám jako dospělý nepřečte žádnou knihu? Když ho žádná kniha neosloví, když v něm nevyvolá nějaké reakce? Odpověď je podle mne jednoznačná!

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 1/2009
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy