5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > STŘEDNÍ ŠKOLY ČEKAJÍ VELKÉ ZMĚNY

STŘEDNÍ ŠKOLY ČEKAJÍ VELKÉ ZMĚNY

Autor: Eva Dobšíková | Datum: 10.6.2009 | Vydání: 6/2009

Od školního roku 2009/2010 budou střední školy přecházet na výuku podle svých vlastních osnov ušitých na míru. Absolventi maturitních oborů budou skládat státní maturity a pro učně se chystají nové závěrečné zkoušky. Zároveň se přitvrdí konkurence mezi školami, protože počet absolventů základních škol výrazně klesá.

Na středních školách se učitelé ani žáci rozhodně nenudí. Proběhl školní rok, kdy se školy už definitivně začaly chystat na změnu maturitní zkoušky, i když protesty proti ní nepolevily. Také mají za sebou mnohdy chaotické přijímací řízení, které jim nedává jistotu, kolik žáků k nim nakonec nastoupí. Pravidla pro přihlašování absolventů základních škol se snad po letošní zkušenosti změní k lepšímu, co se ale nemůže změnit, je počet žáků. Přicházejí slabší populační ročníky a pokles počtu 15letých, který se projevuje už několik let, bude v příštích dvou letech ještě markantnější.

Střední školy si proto musejí co nejrychleji odpovědět na otázku, co jim v této situaci může pomoci a co jsou ochotny pro to udělat. Mají přitom řadu možností: Mohou vsadit na to, že budou nabízet atraktivnější obory a tím přilákají víc žáků, mohou vzbudit zájem také tím, že zlepší svou kvalitu a žákům budou poskytovat zajímavější výuku a přátelskou atmosféru. Mohou lákat také perspektivou jistého a dobře placeného uplatnění pro absolventy. Mají ale ještě jinou možnost, a to rozšířit své vzdělávací služby také na dospělé a nabízet jim zájmové nebo rekvalifikační kurzy.

Pomáhá také reforma

Reforma, která před dvěma roky odstartovala na základních školách, teď přichází i na školy střední. Ty z nich, které jejích možností plně využijí, mohou v dnešní situaci také lépe obstát. Aby reforma mohla probíhat, musejí napřed vzniknout rámcové vzdělávací programy. V nich stát školám vlastně říká, jak si představuje vzdělání v tom kterém typu školy či oboru. Na rozdíl od dosavadních osnov ale nejde o žádný dlouhý seznam učiva, které je pak třeba odučit. Jde o představu, s čím by se měl seznámit absolvent toho kterého oboru a jaké by měly být jeho dovednosti. Tyto „rámce“ připravuje Výzkumný ústav pedagogický (základní školy a gymnázia) a Národní ústav odborného vzdělávání (odborné školy). Gymnázia a přibližně polovina středních odborných škol začnou vyučovat podle vlastních vzdělávacích programů (osnov) od září tohoto roku, ostatní střední školy to čeká během dalších dvou let. Pro učitele i vedení škol je to ale hodně náročné. Napřed se musejí sami podívat s nadhledem na dosavadní práci školy, zjistit, co by se dalo zlepšit, a podle toho pak napsat školní vzdělávací program. Důležité je, že v novém pojetí už školám nikdo nediktuje, co přesně mají v určitou chvíli školního roku učit a jakým způsobem. To posiluje jejich autonomii, pomáhá jim to změnit přístup k výuce a používat takové metody, které žáky více zaujmou. Navíc týmová práce nad novými vzdělávacími programy zlepší atmosféru mezi učiteli a žáky.

Méně oborů – větší spojení s praxí

Podstatně se mění i obory. Dosud se jich vyučovalo asi 600 a mnohé z nich byly velmi úzce zaměřeny. Proto probíhá jejich slučování do širších celků, které dají absolventům možnost uplatnit se ve více oblastech. Dřív například existovaly obory zedník a obkladač, nově jsou sloučeny do jednoho, obor kuchař – číšník obsahuje dřívější obory kuchař, číšník, kuchař – číšník pro pohostinství a hostinský. U maturitních oborů je to podobné, třeba nový obor stavebnictví zahrnuje pozemní i dopravní stavitelství, vodohospodářské stavby i inženýrské stavitelství. V některých případech bylo ale potřeba změnit i názvy oborů. Například dřívější silniční doprava má nyní název dopravní prostředky a zahrnuje tři užší obory, místo zámečníka je nově obor strojní mechanik, který obsahuje pět původně samostatných oborů. Orientovat se ve středoškolských oborech vzdělání bude proto poněkud komplikovanější, protože výuka nových oborů bude napřed zavedena jen v prvních ročnících a pak bude postupovat do dalších. Přitom „staré“ obory budou ještě po několik dalších let dobíhat.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 6/2009
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy