5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Umějí se české školy efektivně propagovat?

Umějí se české školy efektivně propagovat?

Autor: Jana Vodáková | Datum: 10.11.2010 | Vydání: 9/2010

V českých školách se začíná častěji pracovat na tvorbě dobrých vztahů s veřejností. Avšak stále se najdou i takové školy, které tvorbu kladného image nepovažují za důležitou. Nebo na ni prostě nemají čas. To se jim však v dlouhodobém horizontu nemusí vyplatit.

Umějí se české školy efektivně propagovat?

ČR se objevují první školy, které mají svého tiskového mluvčího, pracovníka zodpovědného za publicitu mnohdy v rámci nejrůznějších projektů. Bohužel častěji však přetrvává zvyklost, že marketing má na starosti ředitel školy. Ten je obvykle zahlcen mnoha jinými povinnostmi a aktivitami, že tuto zdánlivě nehořící záležitost odsune do nedohledna. Je zajímavé sledovat, že PR a marketingu se chytají ředitelé, až pokud jim takzvaně teče do bot.

Jak téměř zdarma propagovat školu

Školy nemají mnoho volných finančních prostředků na marketing, proto jsou právě public relations pro školy klíčové. Dají se totiž pořídit v podstatě za minimální peníze. Důležitým nástrojem je u PR komunikace s novináři – psaní a posílání tiskových zpráv. Úroveň posílaných zpráv se však velmi liší. „Kvalitní tisková zpráva by měla být především pro novináře zajímavá, stručná a srozumitelná. Mít výstižný titulek, shrnutí nejdůležitějších informací v úvodu zprávy. Postupovat od nejvíce důležitého k méně podstatnému. Odpovědět na všechny klíčové otázky kdo, co, kdy, kde, jak, proč. Velmi důležitou součástí tiskové zprávy jsou citace konkrétní osoby. Zapomenout bychom neměli na formální a vizuální úpravu, např. vydání zprávy na firemním papíře s logem školy,“ přibližuje Mgr. Libuše Kolínková, odbornice na marketing ve školství. Přílohou tiskové zprávy mohou samozřejmě být i fotografie. Kromě zasílání tiskových zpráv může škola pořádat malou tiskovou konferenci či třeba setkání s novináři u společné snídaně. Pravidelné osobní kontakty s novináři jsou neméně důležité. „Každý ředitel by si měl vždy také udělat čas na rozhovor, pokud ho o něj novinář požádá, ať už s jakýmkoliv tématem. I krizová si-tuace se dá nakonec využít pro podpoření dobrého jména,“ připomíná Libuše Kolínková. K aktivitám spadajícím do PR patří také organizování událostí. Velmi oblíbené jsou netradiční eventy a akce – setkání pro žáky stávající či potenciální, jednou z cílových skupin mohou být i studenti minulí, kteří se na podpoře dobrého image školy mohou podílet ještě mnoho let. „Je velká škoda, že se jim po opuštění školy často žádná komunikace či snaha o udržení kontaktu nevěnuje. Stačilo by sbírat emailové kontakty na absolventy a zasílat jim třeba pravidelnou pozvánku na vánoční besídku či večírek,“ radí Libuše Kolínková. Z marketingu je známé tvrzení, že největší vliv na rozhodování má na člověka doporučení od přátel. K eventům je třeba dodat, že pokud vedení školy vymyslí zajímavou akci, novináři o ní samozřejmě velmi rádi napíší. Naprosto zásadní je vzbudit zájem novináře a maximálně využít čas, který si pro vás novinář vyhradil. Pro dobrou spolupráci s médii si připravte krátké, výstižné materiály, kvalitní fotografie. Pravidelně je zásobujte informacemi, tiskovými zprávami, příběhy, rozhovory, poděkujte novináři za jeho osobní angažovanost. Připravte si citace, klíčové poselství, o které se má vaše kampaň opírat, tak aby vystihovala podstatu věci. Nezapomeňte nabídnout celistvé informace o historii i současné činnosti vaší organizace. Zapamatujte si, že nic není „mimo rozhovor“ – nikdy neříkejte novináři to, co byste neradi viděli vytištěné nebo odvysílané.

Propisky s logem školy nestačí

PR aktivity můžeme v posledních letech sledovat nejčastěji u středních škol. Ty pociťují významně úbytek žáků a chtějí nalákat více zájemců o studium. Mnohdy provádějí tuto činnosti nesystematicky, nahodile, vydají peníze za propagační materiály bez jakékoliv koncepce. PR přitom není jen o letácích, propiskách s logem školy, ale o dlouhodobé péči a budování dobrého image školy. Image každé školy se dá změřit marketingovým výzkumem. Záleží však především na managementu školy, na konkrétních lidech ve vedení, zda výsledky uloží do šuplíku, nebo budou na image školy také dlouhodobě pracovat. PR není otázkou několika měsíců, mělo by se na něm pracovat stále, trvale a dlouhodobě. Samozřejmě úzce souvisí s klimatem školy, prostory školy, otevřeností vedení školy, komunikací s rodiči apod. Výzkum trhu je žádoucí, ne-li přímo nutný. Výzkumem si škola zjišťuje okolnosti, které slouží k analýze současné situace na trhu vzdělání, pomáhá identifikovat problémy a příležitosti, určovat směry další marketingové činnosti a hodnotit její výsledky. Každý výzkum vyžaduje jisté úsilí, je třeba vytvořit dotazníky, ankety, ptát se žáků na jejich očekávání, jak vnímají školu, ochotu k rozvoji vzdělávací instituce. Pomocí dotazování žáků, rodičů, rozhovorů s kolegy konkurenčních škol můžeme zjistit naše postavení na vzdělávacím trhu a inspirovat se ke zlepšování vlastní nabídky. Jako další zdroj informací můžeme využít webové stránky a propagační materiály škol. Mínění o kvalitě školy získáme také zjišťováním zpětné vazby od zaměstnavatelů, vysokých škol, kam míří naši absolventi, úředníků odboru školství.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 9/2010 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 3 / nových příspěvků: 3

  • propagace školy je dnes nutnost 28.11.2010, 11:10 Zobrazit
    • propagace školy je dnes nutnost 8.3.2016, 15:00 Zobrazit
      • propagace školy je dnes nutnost 14.4.2016, 12:58 Zobrazit

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy