5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > V ČESKÝCH CHYBÍ ETICKÁ ŠKOLÁCH VÝCHOVA

V ČESKÝCH CHYBÍ ETICKÁ ŠKOLÁCH VÝCHOVA

Autor: Pavel Motyčka | Datum: 11.2.2009 | Vydání: 2/2009

Výzkumy i zkušenosti pedagogů vypovídají o tom, že stále roste míra agresivity, nezdvořilosti a odmítání autority učitele ze strany žáků. Voláme tedy logicky po posílení represivní složky ve školách. Ano, je to potřeba, ale podle mého názoru se málo zamýšlíme nad možností prevence.

Během ledna a února tohoto roku probíhá na webových stránkách www.rvp.cz veřejná diskuze, zda má být do Rámcových vzdělávacích programů pro základní školy zařazena etická výchova jako samostatný vyučovací předmět.

Námitky a oponování k diskuzi patří

Do této diskuze se mohou zapojit nejen odborníci a pedagogové, ale také všichni ti, kteří alespoň vyjádřením svého názoru chtějí ovlivnit dílčí směřování českého školství. Hned na úvod bych chtěl uklidnit všechny, kteří se bojí, že s novým předmětem naroste žákům počet vyučovacích hodin. Etická výchova je koncipována jako doplňující vzdělávací obor - což znamená, že se škola sama rozhodne, zda ji do výuky zařadí či ne. Ministerstvo školství zavedlo v nových vzdělávacích programech tzv. disponibilní hodiny, které škola může využít podle svého uvážení. Buď jimi „posílí“ stávající předměty, jako je třeba matematika, nebo je využije k zavedení nových předmětů, např. etické výchovy. Počet hodin, které je žák povinen strávit ve škole, tedy zcela určitě nenaroste.

Někomu také může připadat zbytečné otevírat po krátké době Rámcové vzdělávací programy a doplňovat je o nový předmět. Osobně tuto námitku nesdílím. Vzdělávací programy musí být otevřeny inovacím a uvážlivému přehodnocování. Školní prostředí je dnes proměnlivější a má složitější strukturu než dříve. Pokud vzdělávací politika naší země nebude na tuto situaci pružně reagovat a pobízet vhodnými opatřeními školy k novým přístupům, úroveň českého školství se bude snižovat.

Další námitka může přijít ze strany pedagogů. Na nový předmět je již v tuto dobu pozdě. Vzdělávací programy, podle kterých škola vychovává a vzdělává, již byly vytvořeny a zavedeny do praxe. Stálo to mnoho úsilí a většina škol již do nich nebude chtít zasahovat tak, aby v nich hledala prostor pro nový předmět. To je ovšem omyl. Školní vzdělávací programy musí být „živým“ dokumentem, na kterém se neustále pracuje a do kterého se začleňují nové prvky. Škola musí umět reagovat na společenské změny, stejně jako základní dokumenty státní školské politiky.

Proaktivní výchova místo reaktivní

Jaké jsou tedy výzvy dnešní doby pro školy? Výzkumy i zkušenosti pedagogů vypovídají o tom, že stále roste míra agresivity, nezdvořilosti a odmítání autority učitele ze strany žáků. Voláme tedy logicky po posílení represivní složky ve školách. Ano, je to potřeba, ale podle mého názoru se málo zamýšlíme nad možností prevence. Nejen agresivitě, ale i všudypřítomnému podvádění, nezdravému individualismu a soutěžení a dalším patologickým jevům je možné v našich školách předcházet. Dosáhneme toho mimo jiné tím, když nepříznivé projevy chování budeme nazývat pravými jmény a budeme žákům na základě vlastního příkladu nabízet alternativy pozitivního chování, jako je spolupráce, pomoc, dělení se a vzájemné porozumění atd. Etická výchova není samozřejmě jediný možný způsob, jak toho dosáhnout. Je ovšem nutné, aby se základním principem v našich školách stala proaktivní výchova, která pouze nereaguje na vzniklé problémy. A právě o tom etická výchova je. Její snahou je mimo jiné zacelit mezeru v reformě českého školství, ve které chybí předmět, který by systematicky rozvíjel mravní úsudek žáka, jeho vnímání hodnot a jeho prosociální chování. Důležitost a aktuálnost tohoto kroku podporují i zkušenosti z většiny ekonomicky rozvinutých zemí, ve kterých je předmět s podobným obsahem do vzdělávacího systému zařazen. Dokonce v některých z těchto zemí se školské reformy odvíjely právě od oblasti etické výchovy.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 2/2009
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy