5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Vyučování je velmi ovlivněno učebním stylem učitele

Vyučování je velmi ovlivněno učebním stylem učitele

Autor: Barbara Hansen Čechová | Datum: 9.11.2011 | Vydání: 9/2011

V minulém čísle jste si mohli udělat test, jestli váš učební styl je pravo – či levohemisferický. Jelikož vás téma podle reakcí zaujalo, zeptali jsme se na další informace k využití těchto rozdílů ve výuce Terezy Krčmářové. Tereza je odbornou asistentkou na Pedagogické fakultě v Praze. Dlouhodobě se zabývá problematikou mimořádně nadaných dětí a individualizací ve výuce.

Myslíte si, že je téma rozlišných učebních stylů žáků v současnosti na školách opomíjené?

Mnozí učitelé vědí, že něco jako učební styl žáka existuje a že jeho zohledňování souvisí s principem individualizace výuky, tj. výuky, která se snaží vycházet vstříc individuálním potřebám a možnostem jednotlivých žáků ve třídě. Většinou však neumí učební styl rozpoznat a zejména v tomto smyslu prakticky změnit svou výuku. Neví zkrátka jak na to. Je to dáno tím, že většina současných učitelů studovala v době, kdy to téma opomíjené bylo i na samotných pedagogických fakultách. To se týká nejen problematiky učebních stylů, ale individualizace výuky obecně, proto je také aktuálně jednou z klíčových v rámci kurzů dalšího vzdělávání pro učitele z praxe.

Co by se v této oblasti měli učitelé všechno naučit?

Měli by rozumět tomu, proč je to důležité a vnímat toto téma v širším kontextu technologie vyučování. Měli by si také ujasnit, jaký učební styl mají oni sami, protože právě tím je jejich vyučování velice ovlivněno. Učitel intuitivně vykládá učivo, klade otázky, připravuje typy úkolů a činností, které odpovídají jeho vlastnímu učebnímu stylu. Žáci, kteří se efektivněji učí jiným způsobem, jsou pak pochopitelně znevýhodněni. Dalším krokem je naučit rozpoznat nebo chcete-li diagnostikovat učební styl u svých žáků a posledním pak plánovat výuku, připravovat pomůcky a uvažovat o hodnocení žáků s ohledem na jejich vyučovací styl.

Jak se dá poznat učební styl žáka?

Nejefektivnějším a zároveň nejpřirozenějším způsobem je nabízet svým žákům v rámci probíraného tematického celku co možná nejpestřejší nabídku činností a cíleně je pozorovat. Všímat si, které typy úkolů si jednotliví žáci vybírají, když mají možnost volby, ve kterých jsou úspěšnější, v jakých situacích se lépe soustředí nebo pracují s větším zaujetím. O tomtéž je pak s žáky diskutovat. U starších dětí můžeme využít i orientační dotazník nebo test.

Je pravda, že žáci s některými styly učení jsou ve školách znevýhodňováni?

Většina učitelů má podle výzkumů dominantní levou hemisféru tzn. analytický styl učení, a tak preferují logicky strukturované úkoly, při jejichž řešení postupují krok za krokem. Dále víme, že velká část učitelů má rozvinutý auditivní styl a vizuální, tj. dokáží vysoce efektivně přijímat informace pomocí sluchu a zraku. Proto jsou dlouhodobě v nevýhodě zejména žáci pravohemisferičtí, kteří dávají přednost globálnímu a často také kinestetickému stylu učení. Potřebují postupovat od celku k detailům, věci si prakticky osahat a ověřit, učit se skrze prožitek a vlastní zkušenost. Tento problém je aktuální zejména na druhém stupni a třetím stupni škol, kde je často bohužel takový způsob výuky považován za nadbytečný. Předpokládá se, že se žáci přizpůsobí. Část z nich za velkého úsilí to zvládne, ale zdaleka ne všichni, což nijak nesouvisí s jejich předpoklady k učení.

Souvisí to nějak s tím, že se stále zhoršuje prospěch chlapců, zatímco u dívek, zůstává stejný? ¨

Nejsem si jistá, že je to tahle jednoduché. Nicméně lze říci, že dívky jsou obecně více ochotné přizpůsobit se požadavkům a očekáváním sociálního prostředí.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 9/2011 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy