5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > ŽÁCI Z JINÝCH ETNIK. PROBLÉM PRO ŽÁKY, NEBO UČITELE?

ŽÁCI Z JINÝCH ETNIK. PROBLÉM PRO ŽÁKY, NEBO UČITELE?

Autor: Jaroslava Ševčíková | Datum: 13.5.2009 | Vydání: 5/2009

V našich školách přibývá žáků jiných etnik. Někteří učitelé to vnímají jako problém, jiní jako výzvu, která může být přínosem pro ně i pro ostatní žáky. Přináším několik situací z vlastní zkušenosti, které mimo jiné dokazují, že multikulturní tolerance v řadách učitelů ještě není samozřejmostí.

Na pedagogické radě sdělí ředitel kolegiu učitelů, že do školy přijde po pololetí nová žákyně. Jedná se o Annu Pham. Jméno dívky vyvolá otázky. „Jedná se o dívku vietnamské národnosti?“ zeptá se nakonec odvážně učitelka, do jejíž třídy dívka přijde.
„Ano,“ odpoví ředitel.
„Tak to se připrav na potíže,“ zareaguje spontánně kolegyně.
„To bude úžasné, budeme mít informace o Vietnamu z první ruky!“ vyhrkne jiná kolegyně.

Čí přístup byl multikulturní?

Je skutečně pravdou, že s příchodem dívky Anny Pham nastaly ve třídě i v celé škole „potíže“. Její odlišný (exotický) vzhled nebylo možné přehlédnout. Také její chování bylo výrazně odlišné od zbytku třídy. Je snaživá, úslužná, někteří kolegové měli dokonce pocit, že se jim chce zalíbit nebo ještě hůř. „Ten její trvalý podbízivý úsměv mě rozčiluje, nevím, proč se šklebí, jestli se mi chce vysmívat?“ stěžovala si málem s pláčem jedna kolegyně. Bylo obtížné kolegyni vysvětlit, že pro Annu je úsměv výrazem omluvy, popřípadě vyjádřením rozpaků z toho, že něco správně nepochopila. Byla v takovém jednání vychována a je součástí její povahy. Pozvali jsme si tehdy do školy odborníka na asiatskou menšinu a ten nám problematiku názorně a v konkrétních situacích objasnil.

Když jsme přijali toto Annino chování a také to, že ji nelze chválit například tím, že ji pohladíme po hlavě (což není v její kultuře přijatelná pochvala, pro ni je dotek na hlavě velmi nepříjemný), tak problémy zmizely. Anna byla uvolněnější a spokojenější a my také.

Žáky jsme na její příchod připravili, ale i tak se vyskytly náznaky nevhodného chování ze strany spolužáků, někteří chlapci dali Anně přezdívku „Šikmoočka“. Kupodivu dívka tuto skutečnost zvládla s přehledem a považuje svou přezdívku za „krásnou a hezky znějící“. Tím vzala posměváčkům vítr z plachet a v průběhu pololetí k žádnému incidentu vůči její osobě nedošlo. Toto chování vyšlo z její přirozené povahy, ale byla k tomu také směrována třídní učitelkou. Naprosto „přirozeně“ se sžila s třídním i školním kolektivem a okamžitě se aktivně hlásila k reprezentaci školy na různých soutěžích. Na konci školního roku patřila k nejlepším žákům. S vyučující občanské výchovy připravila tematickou hodinu o zvycích své země, která měla fantastickou, kladnou odezvu.

Speciální třída pro romské žáky? Nesmysl

Do školy přichází v rámci integrace po stížnostech rodičů 14 dětí hlásících se k romskému etniku, které původně docházely do zvláštní školy (v současné době již tento typ školy neexistuje). Nastupují do čtvrtého ročníku. Ředitel školy, po projednání věci na poradě, zřídí pro tyto žáky speciální třídu. Ve škole se ale záhy začnou projevovat problémy. Dojde k několika případům šikany, drobných krádeží, napadání mezi dětmi, rvaček před školou. V pátém ročníku dojde ke změně. Ve čtyřech třídách z pátých ročníků, z nichž jedna byla složena pouze z nových žáků romského etnika, dojde po dohodě s žáky, rodiči žáků i s učiteli k reorganizaci s tím, že jedna třída se profiluje jako třída žáků se sportovním zájmem, druhá jako třída žáků se zájmy hrát divadlo, recitovat, další výtvarná a poslední se zájmem o počítače. Pro děti se připraví rozšiřující kroužky, kde tráví čas společně.

Problémy ustávají, situace se stabilizuje. Došlo ke skutečné integraci.

V čem byl problém? Podle této zkušenosti v tom, že žáci jiní, odlišní (žáci romského etnika) byli separováni, odloučeni od ostatních, a měli těžkou pozici v tom, že pro zbytek školy byli „ti jiní“. V okamžiku, kdy se začlenili, rozptýlili do jiných tříd, potíže s jejich odlišností pomalu ustávaly, a když přece jen nějaké vznikly, řešily se přímo v třídních kolektivech. Ve většině případů se ukázalo, že potíže nevznikly pro odlišnost konkrétního žáka, ale ze zcela jiných příčin. Žáci mohli v rámci různých výchov, ale i při nadstandardní zájmové činnosti ukázat své talenty a schopnosti. Jedna ze tříd provedla dramatizaci romské pohádky, která skutečně okouzlila celou školu.

I toto je multikulturní výchova. Otevřít školu všem názorům, nevytvářet uměle další bariéry, brát si inspiraci z odlišného.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 5/2009
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy