5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Žáky je třeba k psaní domácích úkolů motivovat

Žáky je třeba k psaní domácích úkolů motivovat

Autor: Václav Dvořák | Datum: 20.2.2006 | Vydání: 2/2006

Aby se žák zapojil do práce na domácím úkolu, je obvykle třeba, aby pochopil zadání úlohy, vymezil si pro práci na domácím úkolu nějakou dobu v čase mimo školu, vzdoroval při práci rušivým prvkům mimoškolního prostředí a odevzdal dokončený úkol ve stanoveném termínu. Pro mnohé učitele je tak obtížné přimět žáky k vypracovávání domácích úkolů, že se vzdali veškerých snah a žákům je nezadávají. To je ovšem škoda - domácí úkol je pro žáka příležitostí, jak se naučit samostatně myslet, učit se, procvičovat a řešit problémy.Aby rodiče měli chuť dohlížet na provádění domácích úkolů svých dětí, musí je učitel informovat, co od těchto úkolů očekává.

Prostředí ve velkém kolektivu třídy není příliš vhodné pro soustředěné a nerušené přemýšlení, jemuž se jednotlivci musejí věnovat, aby dosáhli určitých vzdělávacích cílů (například aby se naučili pracovat tvůrčím a analytickým způsobem). Aby se žáci ale naučili pravidelně provádět domácí úkoly, je třeba je k této činnosti, která se provádí relativně bez dozoru, nějak motivovat. Následujících několik rad by vás mohlo inspirovat:

*   Obzvláště na začátku školního roku naplánujte takové učební činnosti, při nichž se žáci budou učit, jak si mají rozvrhnout čas na domácí úkol a na postupy pro vytváření domácího úkolu. Ne všichni žáci vědí, jak si mají čas na domácí úkol rozvrhnout, jak efektivně studovat či jak předložit úkol v takové podobě, v jaké jej učitel očekává.

*   U prostých a nekomplikovaných úloh je větší pravděpodobnost, že je žáci vypracují, než u úkolů složitých.

*   Žáci mají sklony odkládat vypracování domácího úkolu až do chvíle těsně před jeho odevzdáním. Proto by u dlouhodobých úkolů měli učitelé stanovit krátkodobé termíny pro splnění dílčích kroků, které povedou k vypracování konečné úlohy.

*   Všechny domácí úkoly by měly být nedílnou součástí celkového plánu učebních činností, které mají žákům pomoci dosáhnout hodnotných cílů. Někteří učitelé dávají domácí úkoly pouze proto, že se to od nich očekává. Následkem toho pak domácí úkol příliš nesouvisí s učebními činnostmi prováděnými ve škole. Žáci takových učitelů se naučí považovat domácí úkoly za zbytečnou ztrátu času. Zadávání domácího úkolu za trest či "odpuštění" úkolu za odměnu je silně destruktivním postupem, z něhož se žáci naučí jediné - domácím úkolům se vzpírat.

*   Ochota žáků pracovat na domácích úlohách se podpoří, když je jejich úsilí zpevněno zpětnou vazbou, kterou jim poskytují učitelé. Nestačí žákům říci, zda jejich výsledky byly správné, nebo chybné, ale je třeba jim ukázat, kde ve svých postupech udělali chybu.

*   Žáci se mohou naučit, že je důležité věnovat se domácímu úkolu, pokud vidí souvislost mezi ním a písemkou. Abyste žákům pomohli uvědomit si tuto souvislost už na začátku školního roku, zvažte možnost použití testů, v nichž mají žáci vypracovat úlohy téměř totožné s úlohami, které dostali za domácí úkol. Tento přístup používejte ze začátku školního roku a test opravdu po každém domácím úkolu provádějte až do doby, než si žáci navyknou vypracovávat domácí úlohy.

*   Použijete-li domácí úkol v hodině, na níž měl být vypracován, potom ti žáci, kteří domácí úkol neudělali, mohou prožívat přirozeně nastávající trest, protože se nebudou moci plně účastnit vyučování. Podobně u žáků, kteří úkol vypracovali včas, může být toto chování kladně zpevněno úspěchem, který zažili při vyučování.

*   Mají-li být rozvinuty a využity možnosti rodičů povzbuzovat své dítě při provádění domácích úkolů a dohlížet na ně, musejí je učitelé přinejmenším informovat o tom, co se od domácích úkolů očekává. Někteří učitelé dávají rodičům podepsat písemné prohlášení, v němž stvrzují svůj souhlas, že budou dohlížet na to, aby jejich děti prováděly domácí úkoly, a povzbuzovat je v tom. Podpora rodičů se však samozřejmě různí podle situace doma, podle věku žáků a v závislosti na mnoha dalších vlivech.

Podle knihy Jamese C. Cangelosiho Strategie řízení třídy, Portál 2006

Redakci Rodiny a školy by zajímalo, jaké jsou vaše zkušenosti s domácími úkoly. Své názory na to, zda jsou domácí úkoly zadávány smysluplně či zda jsou jimi děti pouze zbytečně přetěžovány, pište do komentářů k tomuto článku.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy