5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY SE BLÍŽÍ

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY SE BLÍŽÍ

Autor: Kateřina Ondrová | Datum: 10.12.2008 | Vydání: 10/2008

Pro mnohé rodiny začátek školní docházky znamená mnoho nových rozhodnutí, nadějí, ale i obav. Pokud se však rodina na tuto situaci předem připraví, vyhne se tak mnohým obtížím. S blížícím se zápisem do první třídy si také mnoho rodičů klade otázku, zda je jejich dítě na vstup do první třídy dostatečně zralé.

Rodič je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. 1. do 15. 2. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Místo a dobu zápisu stanovují a oznamují ředitelé jednotlivých škol způsobem v místě obvyklým. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud není dítěti povolen odklad. Zákon také umožňuje předčasné zahájení školní docházky dětem, které dovrší šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Jedná se o děti, které jsou ve svém vývoji tzv. „dopředu“, jejich schopnosti jsou rozvinuty nad rámec jejich věku a nástup do školy by pro ně byl lepší variantou než další rok v MŠ. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Odklad školní docházky

Dovednosti a návyky důležité pro školu dítě ale nezíská jen tím, že dosáhne věku šesti let. Každé dítě se vyvíjí vlastním tempem, je ovlivňováno řadou faktorů, jako např. rodinným zázemím, výchovou, mateřskou školou.

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně jeho zákonný zástupce, odloží ředitel školy začátek školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře. Lékař doporučuje odložení školní docházky zejména v situacích, kdy se u dítěte jedná o celkovou tělesnou nezralost, častá onemocnění apod. V případě, že má dítě jiné zdravotní potíže, je vhodné, aby takové posouzení provedl ten odborný lékař, který se na konkrétní oblast specializuje, tedy například alergolog, kardiolog, neurolog atd. Pro školu zralé. Jak to poznat?

Školní zralostí rozumíme fyzickou, psychickou, sociální a emocionální připravenost dítěte pro vstup do školy. Školní zralost dítěti umožňuje osvojovat si s úspěchem školní dovednosti a znalosti.

Fyzická zralost Dítě dozrává pro školní docházku přibližně v šesti letech. S rychlým růstem se mění také proporcionalita postavy. S proměnou tělesných proporcí úzce souvisí změny v ovládání těla. Dítě by mělo být schopno přesnějších pohybů, které dříve nezvládalo a které jsou nezbytné pro úspěšné zvládání psaní. Dalším z ukazatelů fyzické zralosti je počátek výměny chrupu, která začíná u horních předních zubů. Ověření, zda je dítě růstově způsobilé pro školu, nabízí také tzv. „filipínská míra“, tedy zdali ruka natažená přes vzpřímenou hlavu dosáhne na ušní lalůček na druhé straně.

Psychická zralost V první řadě je to úroveň v oblasti poznávacích procesů. Nutná je určitá kapacita paměti, zejména schopnost záměrného zapamatování. V myšlení by se dítě mělo odpoutat od egocentrismu a prezentismu. Dochází k přechodu od názorného myšlení k myšlení logickému. Důležitá je dosažená úroveň v rozvoji řeči (bohatá slovní zásoba, eliminace poruch výslovnosti…), dále vyspělá grafomotorika, správný úchop tužky, kresba by měla být bohatá na detaily. Dítě by mělo být schopno napodobit geometrické tvary, správně zobrazit figurální kresbu. Velmi důležitá je úroveň pracovní zralosti. Zájem o hru sice přetrvává, ale současně by se mělo dítě zajímat o činnosti podobající se školním úkolům, např. úkoly v dětských časopisech. Dítě by mělo být samostatné a aktivní a stačit pracovnímu tempu ostatních dětí.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 10/2008
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Rozumíme penězům Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy