5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Zdůvodněné chyby

Zdůvodněné chyby

Autor: Zuzanna Bedřichová | Datum: 7.2.2014 | Vydání: 2/2014

Možná se nám automaticky jako první odpověď nabídne rčení, že chybami se člověk učí. V případě jazykových chyb ale platí daleko spíše, že chybami člověk především hodně ztrácí. Chyby v písemném projevu totiž mohou autora textu stigmatizovat, být zdrojem jeho negativního vnímání jakožto osoby nedovzdělané, neplnohodnotné, nekompetentní nejen v písemném projevu, ale potažmo v dalších oblastech.

Zdůvodněné chyby

Stačí se jen podívat do běžné internetové diskuse, abychom se přesvědčili, že jazykové chyby bývají často využívány jako argument nekompetentnosti protivníka v diskusi. Pro osobu, která přehnaně pranýřuje jiné účastníky diskuse za jejich jazykové prohřešky, se v poslední době dokonce vžilo označení „grammar nazi“, tedy „gramatický nacista“.

Chyba jako stigma

Téma jazykové správnosti a očekávání, která jsou na účastníky psané komunikace kladena, dostávají novou, aktuální naléhavost. Proto by jedním z hlavních cílů jazykové výchovy na základních školách měla být práce s chybou, jazykovou normou, rozlišováním různých komunikačních situací a kontextů, jimž je třeba jazykový projev přizpůsobit (a to jak na běžných základních školách, tak podle rámcového vzdělávacího programu i na základních školách praktických). Cílem samozřejmě není osvojit si vždy a za všech okolností zcela bezchybný projev, je však důležité přemýšlet o tom, jak se naučit rozlišovat různé typy chybovosti podle míry, výskytu a způsobu, jak mohou své autory stigmatizovat. Chyby, které v určitém kontextu a množství působí jako silně stigmatizující faktor, můžeme označit jako „chyby stigmatizující“.

Chyby v textech romských žáků

Pro praktický život každého absolventa základní školy je velice důležité, aby jeho písemný projev byl co nejméně stigmatizační. V následujících řádcích chceme stručně představit výsledky analýzy chybovosti 130 textů romských žáků 9. ročníků sedmi základních praktických škol.

Ačkoli prvním, mateřským jazykem naprosté většiny romských dětí žijících v České republice je čeština, jedná se velmi často o její specifickou podobu, tzv. romský etnolekt češtiny, v němž jsou patrné vlivy jak romštiny, tak slovenštiny (většina Romů žijících v ČR pochází z rodin, které se do ČR přistěhovaly po druhé světové válce ze Slovenska). Je důležité si uvědomit, že kromě odlišné výslovnosti či některých obratů a syntaktických spojení mohou mít romští žáci také odlišnou komunikační zkušenost, slovní zásobu či menší obeznámenost s psaným textem, vlivem nedostatku knih a čteného slova v jejich výchově.

Téměř všechny zkoumané texty byly velmi chybové. Již samotný fakt vysoké koncentrace chyb působí jako stigmatizační faktor, a to jak v případě, kdy se chyby vyskytují systematicky, tak v případě, kdy autor kolísá mezi správnými a chybnými tvary. Mezi nejčastější stigmatizující chyby patří následující jevy.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 2/2014nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy