5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Způsoby vyjadřování mladých lidí

Způsoby vyjadřování mladých lidí

Autor: Václav Mertin | Datum: 6.11.2006 | Vydání: 9/2006

Občas nás může velmi zarazit nekultivovaný projev dětí a mladých lidí. Primitivní vyjadřování plné vulgárních výrazů, chudý slovník nebo věty, které jsou kusé, postrádají smysl, nejsou srozumitelné. Rovněž učitelé si stěžují na vyjadřovací schopnosti žáků. Kde je zakopaný pes?

Je to již obehraná písnička, ale děti nám dospělým a našim výchovným praktikám nastavují zrcadlo i v rozvoji řečových dovedností. Skutečnost, že konkrétní rodič nebo učitel určitá slova nepoužívá vůbec nebo alespoň ne před dítětem, však neznamená, že se s nimi dítě vcelku běžně v životě nesetká. Jestliže máme výtky vůči řeči a vyjadřovacím schopnostem mladých lidí, pak patrně není v pořádku ani řeč dospělých. Podívejme se dobře kolem sebe. Navíc - jak je v životě obvyklé - to, co my si ještě alespoň uvědomujeme jako prohřešek, vnímá nastupující generace jako samozřejmé a má tendenci být odvážnější a posunout se zase o kousek nebo velký kus dál.

Můžeme si všimnout ještě jedné okolnosti, která patrně působí nemalou část problému: děti používají určité vulgární vyjadřovací prostředky na veřejnosti. My jsme tak mluvili také, ale jenom když jsme byli mezi kluky. Kdežto nedávno jsem jel autobusem a přibližně desetiletý kluk vyprávěl kamarádovi vtipy: politické, kameňáky i takové přímočaře sprosté. Nic hrozného na nich nebylo, jako problém jsem však viděl, že mu nevadilo, že je říkal nahlas před úplně cizími dospělými, kteří seděli okolo. To souvisí s větší průrazností, sebevědomím dětí a mládeže, které si nepochybně přejeme, nicméně nepodařilo se nám doprovodit je stejně silným výcvikem v ohleduplnosti, respektu k druhým a uvědoměním si, že některé činnosti mají soukromý charakter a na veřejnost nepatří. Složité je to pro nás i pro děti v tom, že kolem sebe (např. v médiích) vidí, že soukromé, intimní je zveřejňováno a že se stírají veškeré hranice mezi oběma zónami. Rovněž vidí a slyší v médiích projevy, které jsou hodně primitivní a vulgární.

Dětinské podbízení se dospělých dětem

Příčina někdy nevhodného vyjadřování mladých lidí spočívá také v tom, že většina dospělých si uvědomuje, že řeč má několik modů, variant a že zkrátka mluvíme různými způsoby v odlišných situacích. Jinak mluvíme s malým dítětem, s partnerem, s kamarády na fotbale, odlišně se vyjadřujeme při referátu nebo zkoušce ve škole, při předávání státních vyznamenání. Jde o zvyklosti, které mají poměrně pevná pravidla. Pokud se od nich někdo příliš odchýlí, tak to působí nepatřičně. Například stále ještě očekávám, že v rozhlase nebo v televizi uslyším spisovnou češtinu, výslovnost bez patlání, věty, které mají začátek a konec a které nesou nějaký obsah. Není pokrytectví ani přetvařování, když mluvím při přednášce vcelku spisovně, zatímco běžně je má řeč mnohem uvolněnější. Vybavuji si situaci, kdy studentka použila v konverzaci s učitelem přezdívku jiného učitele. Přestože zřejmě stejnou přezdívku používají jak studenti, tak samotní učitelé, nepokládal jsem za patřičné, aby studentka takto před námi pojmenovala našeho kolegu. Pro mě i pro ni je to v této chvíli a v této situaci profesor X. Nestalo se nic hrozného, jen dotyčná dívka nevyhodnotila přiměřeně místo a účastníky hovoru. Učit se různým způsobům vyjadřování a jejich použití na vhodném místě není zcela jednoduchá záležitost.

Jestliže jsem zmínil, že současní mladí lidé vycházejí na veřejnost s projevy, které dříve byly určeny pro specifické situace a specifická společenství, uvědomuji si, že někdy my dospělí vycházíme této tendenci vstříc. Ve snaze přiblížit se mladé generaci se objevují přístupy situačně i místně nepatřičné, až podbízivé. Používáme slovník mladých lidí, zkracujeme a zjednodušujeme věty, texty na čtení zaplňujeme množstvím obrázků, aby pro ně byly „stravitelnější“. Jenže je to stejné jako když šišláme na malé dítě - nemá dobrou šanci naučit se správně mluvit. Zapomínáme na to, že dítě se přizpůsobí těm podmínkám, které mu nastavíme. Takže někdy my sami, ne děti, vytváříme začarovaný kruh. Vycházíme vstříc jejich údajným možnostem, zaštitujeme se tím, že je jinak neoslovíme, nikterak je netáhneme kupředu, nezatěžujeme je, nerozvíjíme jejich potenciality a pak se divíme, že se přizpůsobí a odmítají cokoli jiného než primitivní, jednoduché texty. Celkem chápu toto podbízení u ryze komerčních textů, které jsou určeny k relaxaci a zábavě, ale nesouhlasím, aby se objevovalo i u textů či jiných programů, které jsou primárně určeny k rozvoji a kultivaci jedince. Proto nekritizuji komiksy, klipovitost mnohých zábavných pořadů v televizi. Je dobré se podívat např. na tzv. seriózní noviny, časopisy, pořady v televizi. Dochází k trvalému zkracování délky článků, jednotlivých zpráv v televizi. Málokde je něco probráno důkladně, z různých pohledů a stran, text je nahrazen barevnými nicneříkajícími obrázky. Je tedy opravdu komické, že dospělí vycházejí vstříc údajným potřebám dětí a mládeže (i dospělých čtenářů), a když se děti přizpůsobí, tak jsou stejnými dospělými kritizovány, že neumějí něco jiného. Vždy záleží na nás dospělých, jak s dítětem a jeho možnostmi pracujeme. Nerad bych si hrál na prognostika, ale pokud nepostavíme hráz nároků a požadavků plytkosti a podbízivosti, může se stát, že se noviny a časopisy změní v bilderbuchy a televize se obejde bez mluveného slova, protože nikdo nebude ochoten a schopen číst a sledovat něco delšího.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 9/2006
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy