Portál.cz > Úvodní stránka Dá se váš vztah zachránit?

Dá se váš vztah zachránit?

Tento test, který jsem pojmenoval „Dá se váš vztah zachránit?“, jsem sestavil pro svou knihu Umění zůstat spolu. Od té doby byl s dobrými výsledky používán mnoha terapeuty a jejich klienty. Během let jsem dostal mnoho zpětných vazeb, jež jsem vzal do úvahy, když jsem tento test revidoval a rozšiřoval. Měl by vám pomoci uvědomit si existující varovné signály a rozeznat a učinit rozhodnutí, která leží před vámi. Pochopení, jež získáte, může vést k vyléčení, a dokonce prohloubení vašeho vztahu, nebo k jasnému rozhodnutí jej opustit…

Doporučuji vám, stejně jako u otázek v první kapitole, abyste si tento test vyplnili sami. Pokud je to vhodné, váš partner ho může vyplnit také, ale odděleně. Pokud tento test děláte oba, počkejte, až oba skončíte, než začnete srovnávat vaše odpovědi nebo debatovat o možných důsledcích.

Vezměte si papír a napište na něj čísla od jedné do padesáti. Potom si označte číslo každé otázky, na kterou jste odpověděli „ano“.

Dá se váš vztah zachránit?

1. Necítíme se už s partnerem jako přátelé.

___Ano ¬___ Ne

2. Můj partner a já jsme si mezi sebou vytvořili silnou zeď, která nás odděluje.

___Ano ¬___ Ne

3. Stále přemýšlím o tom, jak by bylo hezké najít si milence/milenku.

___Ano ¬___ Ne

4. Když se s partnerem hádáme, dopadá to ošklivě a vždycky mám pocit, že se chci rozejít.

___Ano ¬___ Ne

5. Partner mi řekl (jindy než v průběhu hádky), že by byl šťastnější, kdybychom se rozešli.

___Ano ¬___ Ne

6. Nechci svého partnera přijmout takového, jaký je. Pokud by tento vztah měl pokračovat, musel by udělat velice zásadní změny, které udělat nechce.

___Ano ¬___ Ne

7. Už s partnerem nemáme skoro nic společného.

___Ano ¬___ Ne

8. Opustil/a bych tento vztah během okamžiku, kdybych si věřil/a, že to zvládnu a že dokážu vydržet bolest z rozchodu.

___Ano ¬___ Ne

9. Přestože svého partnera už nemiluji, cítím se za něj zodpovědný/zodpovědná. Myslím, že jediné, co mě v tomto vztahu drží, je pocit viny.

___Ano ¬___ Ne

10. Hodně se s partnerem hádáme, a bojím se, že po těchto hádkách už mnoho z našich vzájemných citů nezbylo.

___Ano ¬___ Ne

11. Když mám trávit čas s partnerem, mám pocit prázdnoty.

___Ano ¬___ Ne

12. Už s partnerem „nekopeme za stejný tým“.

___Ano ¬___ Ne

13. Čím víc času uběhlo, tím méně mám partnera rád/a.

___Ano ¬___ Ne

14. Už ke svému partnerovi necítím žádný nebo téměř žádný respekt.

___Ano ¬___ Ne

15. V našem vztahu už není prakticky žádná důvěra.

___Ano ¬___ Ne

16. Žiji v neustálém strachu z partnerova týrání. Pokud se to stane ještě jednou, odcházím.

___Ano ¬___ Ne

17. Můj partner je závislý na alkoholu a/nebo na drogách. Ještě víc mi vadí, že si odmítá svůj problém připustit.

___Ano ¬___ Ne

18. Dokážu svého partnera snášet, jen když je jeden z nás opilý nebo pod vlivem drog.

___Ano ¬___ Ne

19. Odešel/odešla bych, kdybych měl/a dost peněz.

___Ano ¬___ Ne

20. Odešel/odešla bych, ale jsem na svém partnerovi emocionálně závislý/závislá.

___Ano ¬___ Ne

21. Můj partner má děti, a očekává, že s nimi budu vycházet. Bez toho by byl náš vztah v pořádku, ale to, že s námi jeho děti bydlí, mě staví do velmi nepříjemné situace.

___Ano ¬___ Ne

22. Vím, že bych měl/a chtít, aby vztah pokračoval, nebo si to přeji chtít, ale nemohu říci, že bych si to doopravdy přál/a.

___Ano ¬___ Ne

23. Nejsme schopni vyřešit naše problémy, ale partner se mnou odmítá jít k poradci nebo terapeutovi.

___Ano ¬___ Ne

24. Partner mi řekl, že už mě nemiluje.

___Ano ¬___ Ne

25. Můj partner udělal něco, co mu nedokážu odpustit. Byla to ta poslední kapka.

___Ano ¬___ Ne

26. Máme mezi sebou tolik neshod, že si neumím představit, že bychom je dokázali třeba i jen začít řešit.

___Ano ¬___ Ne

27. Už mě tak unavuje partnerovo stálé vyžadování lásky a uznání, jeho perfekcionismus a přísná pravidla, jak by měl náš vztah vypadat a jak by se každý z nás měl k tomu druhému chovat, že bych si někdy přál/a to ukončit.

___Ano ¬___ Ne

28. Jsem si téměř jistá/jistý, že partner má milence/milenku, a pokud je to pravda, nebudu to tolerovat.

___Ano ¬___ Ne

29. Cítím s partnerem větší blízkost, když nejsme spolu.

___Ano ¬___ Ne

30. S partnerem a s naším vztahem se mi pojí víc bolesti než radosti.

___Ano ¬___ Ne

31. Tento vztah se pro mě stal břemenem.

___Ano ¬___ Ne

32. Kdybych věděl/a, že si dokážu najít jiného partnera, odešel/odešla bych hned.

___Ano ¬___ Ne

33. Mám mimopartnerský vztah, který je pro mě mnohem důležitější než můj partner, a kterého se nedokážu za žádných okolností vzdát.

___Ano ¬___ Ne

34. Cítím vůči svému partnerovi jen lhostejnost a nemám motivaci snažit se věci řešit.

___Ano ¬___ Ne

35. Chvíle, kdy se cítím nejméně ve stresu, jsou ty, kdy nejsem se svým partnerem.

___Ano ¬___ Ne

36. Naprosto se s partnerem nedokážeme jeden druhému přizpůsobit.

___Ano ¬___ Ne

37. Už dokonce ani nemám chuť se svým partnerem mluvit o svých pocitech – ani o těch pozitivních, ani o negativních.

___Ano ¬___ Ne

38. Náš vztah má své nejlepší období za sebou a už nikdy nebude tak dobrý, jak býval.

___Ano ¬___ Ne

39. Když si představím, že bychom spolu zestárli, mám pocit, že život nestojí za žití.

___Ano ¬___ Ne

40. V tuto chvíli je mezi námi už příliš mnoho problémů, než aby se daly vyřešit.

___Ano ¬___ Ne

41. Když si představím, že bychom se rozešli, cítím úlevu.

___Ano ¬___ Ne

42. Chtěl/a jsem se rozejít už dávno, ale můj partner mi vyhrožoval sebevraždou.

___Ano ¬___ Ne

43. Jsem stále nucený/nucená se rozhodovat mezi partnerem a svými rodiči.

___Ano ¬___ Ne

44. Můj partner se nechová dobře k dětem a nejsem schopný/schopná tomu zabránit, dokud žijí pod stejnou střechou.

___Ano ¬___ Ne

45. V tomto vztahu se už nedokážu dál rozvíjet.

___Ano ¬___ Ne

46. Můj partner nezapadá do mých plánů do budoucna.

___Ano ¬___ Ne

47. Chci se rozejít, ale neumím si představit, že bych to dokázal/a udělat.

___Ano ¬___ Ne

48. Svého partnera mnohem víc potřebuji, než miluji.

___Ano ¬___ Ne

49. Mám svého partnera rád/a, ale už do něj nejsem zamilovaný/zamilovaná.

___Ano ¬___ Ne

50. Vyzkoušeli jsme už všechno a nic nepomohlo.

___Ano ¬___ Ne

Vyhodnocení dotazníku

Podívejme se nyní na vaše odpovědi a na to, co znamenají. Tento test se možná liší od toho, co jste čekali. Možná jste si mysleli, že po vás teď budu chtít, abyste sečetli své odpovědi „ano“ a „ne“ a potom vám na základě výsledku dám stupnici, která ukáže, kdy je ještě bezpečné zůstat spolu, kdy je váš vztah v potížích a kdy je odsouzen k zániku. Doufám, že nebudete zklamaní, ale není to tak jednoduché! Kterákoli z otázek, na niž jste odpověděli „ano“, může znamenat, že váš vztah už je nebo brzy bude ve vážném ohrožení. Toto je možná jediný z padesátiotázkových testů, které jste kdy psali, ve kterém můžete „propadnout“ kvůli jediné odpovědi! To, co doopravdy vyžaduje vaši pozornost, je důvod, proč jste na kteroukoli z těchto otázek odpověděli „ano“ – obzvlášť u těch otázek, jež dlouhodobě popisují váš vztah, nebo které ve vás či ve vašem partnerovi vyvolávají negativní emoce. Můžete si také všimnout, že některé otázky vystihují váš vztah jen do určité míry (na stupnici od jedné do deseti by jejich výstižnost byla například jen 1, 2, nebo 3.) V tomto případě by bylo vhodné považovat tyto otázky za varovný signál, že ve vašem vztahu začal vznikat vážný problém, ale možná jste si to uvědomili právě včas, abyste tomu zabránili.

Více se o tématu dozvíte v knize Zůstat spolu, nebo se rozejít?

Zpět na seznam témat