Portál.cz > Úvodní stránka

Aktuálně

30% sleva na básničky a říkanky

Při příležitosti mezinárodního Dne poezie 21. března vyhlašujeme slevu 30 % na dětské básničky a říkanky, a to po celý týden.

Celý článek

Vyvarujte se chyb při péči o lidi s demencí

Péče o lidi trpící demencí bývá náročná a pečující, ať už jde o profesionální pečovatele, pracovníky v sociálních službách nebo příbuzné a rodinné příslušníky, se snadno mohou nevědomky, nechtěně, někdy i v dobré vůli dopouštět různých chyb. 100 takovýchto chyb i s náměty, jak se jich vyvarovat, sebraly německé autorky Jutta König a Claudia Zemlin.

Celý článek

Vyvarujte se chyb při péči o lidi s demencí

Buďte muži, jakými Bůh chtěl, abyste byli, vyzývá Larry Richards

Americký kněz, kazatel a autor řady spirituálních knih Larry Richards předkládá mužům návod, jak být zodpovědným, cílevědomým a silným mužem - a jak jím být v souladu s Bohem.

Celý článek

Buďte muži, jakými Bůh chtěl, abyste byli, vyzývá Larry Richards

Co dělat, aby měl život smysl, se zamýšlí Harold S. Kushner

Kniha úspěšného a známého amerického rabína Harolda S. Kushnera, autora knihy Když se zlé věci stávají dobrým lidem je citlivou a hlubokou, ale přesto velice čtivou sondou do lidské duše rozpolcené mezi touhu být dobrý člověk a být úspěšný.

Celý článek

Aby měl život smysl -

Muž s nádherným hlasem, to jsou autentické a chápající příběhy. Z druhé strany pohovky.

Lillian Rubin je ukázkou terapeutky, která dokázala porušovat pravidla a naučené scénáře. Nikoliv proto, aby byla neortodoxní, ale protože základem terapie je vztah, a ten se často striktně vymezenými pravidly nedá omezit.

Celý článek

Muž s nádherným hlasem, to jsou autentické a chápající příběhy. Z druhé strany pohovky.

Nový One Minute Manager: manažerská klasika uzpůsobená dnešní době

Bestseller a naprostá klasika na poli manažerské literatury vychází v nové podobě, jež reflektuje zásadní změny, které se v posledních desetiletích odehrály v oblasti managementu, technologií a vůbec v celé společnosti a ekonomice.

Celý článek

Nový One minute manager: manažerská klasika uzpůsobená dnešní době

Další aktuality

Knižní novinky

König, Jutta; Zemlin, Claudia

100 chyb při péči o lidi s demencí Přejde do e-shopu

Je důležité, aby se pečující o osoby s demencí starali tak, že se jejich klienti budou cítit dobře. To se však podaří pouze tehdy, budou-li pracovníci stále znovu zkoumat a zlepšovat svůj postoj, ošetřovatelské kompetence i odborné know-how. Právě to je cílem tohoto přehledného, srozumitelného a výstižného rádce. Čtenáři se dozvědí, jakých chyb by se při péči mohli dopouštět. Cílem však je zprostředkovat jim mnoho praktických rad a tipů v oblasti vlastního postoje, uspořádání prostředí, komunikace, náročného chování, práce s klientovou biografií či péče o tělo a výživy. Každé ze sta hesel obsahuje předpoklad, s nímž autorky nesouhlasí, komentář a podnět, jak se dané chybě vyhnout. Podněty autorek ukazují mimo jiné směrem k individualizované péči, zájmu o důvody určitého chování a respektu k postoji osob s demencí.
Jutta König je znalkyně v oblasti sociálního práva a zdraví. Dr. Claudia Zemlin pracuje jako klinická psycholožka, gerontoložka, psychoterapeutka a vyučuje na Univerzitě Witten/Herdecke. Autorky vedou v Německu četné semináře na téma péče o lidi s demencí a poskytují v této oblasti poradenství.

100 chyb při péči o lidi s demencí

Richards, Larry

Buď mužem! Přejde do e-shopu

Kniha amerického kněze je spirituální knihou, kterou píše muž pro muže. Je psána jasným, přímým, přitom ale vtipným a hlubokým způsobem, takže spirituální témata předkládá nikoli jako slabost, ale jako chlapská rozhodnutí správného muže, který bere život vážně a zodpovědně do svých rukou. Kniha do současného světa vrostlého autora zachycuje řadu osobních zážitků a zkušeností, přitom ale není upovídaná a cílí vždy k podstatě věci. Duchovní život chápe jako výzvu, jako laťku, které chce pořádný muž dosáhnout. Každá kapitola je zakončena motivačními otázkami a body k přemýšlení, které jsou pro čtenáře skutečnou pobídkou.
Larry Richards je katolický kněz narozený v Pittsburghu. Je vyhledávaným kazatelem, duchovním rádcem a přednášejícím. S řadou duchovních a evangelizačních programů cestuje po celých Spojených státech. Je autorem řady knih.

Buď mužem!

Rubin, Lillian B.

Muž s nádherným hlasem Přejde do e-shopu

Známá americká psychoterapeutka a socioložka Lillian B. Rubin vybrala ze své praxe několik terapeutických příběhů. Její povídky pojednávají o vztahu, který během terapie vzniká, vtahují čtenáře do živých rozhovorů terapeuta s klientem, dovolují mu vstoupit do života protagonistů jednotlivých příběhů, ztotožnit se s nimi a najít v nich souvislosti se svým vlastním životem. Čtivé, živé příběhy zaujmou bohatým jazykem a pestrou škálou osudů jednotlivých hrdinů. Čtenář v nich najde odpovědi na řadu otázek, které se mu v životě otevírají.
Kniha osloví zájemce o psychologickou beletrii.
Lillian B. Rubin byla americká psychoterapeutka a socioložka. Napsala řadu knih, které vesměs pojednávaly o tom, jak genderové a třídní normy poškozují lidský potenciál. Všechny její knihy vycházejí z její vlastní zkušenosti z práce s lidmi.

Muž s nádherným hlasem