Portál.cz > Úvodní stránka Jak poznáme úzkostnou poruchu

Jak poznáme úzkostnou poruchu

 Diagnózu úzkostné poruchy můžeme stanovit po zodpovězení následujících tří otázek:

 1. Jsou v daném případě zjevná všeobecná kritéria úzkostné poruchy, jimiž se chorobná úzkost odlišuje od normální úzkosti?
 2. Můžeme vyloučit tělesné příčiny? (K tomu je nutné celkové organické vyšetření.)
 3. Můžeme vyloučit jiné psychické poruchy (např. depresi) jako jedinou příčinu úzkosti?

Typ úzkostné poruchy se zjistí pomocí následujících otázek:

 1. Jde o úzkost nezávislou na objektech a situacích (panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha), nebo je to úzkost podmíněná určitými objekty či situacemi (fobie: agorafobie, sociální fobie, specifické fobie)?
 2. Objevuje se úzkost spíše v záchvatech (jako v případě panické po ruchy), nebo spíše kontinuálně (jako u generalizované úzkostné po ruchy)?
 3. Je možné úzkost přesněji určit jakožto strach z určitých objektů nebo situací (jako u specifických fobií)?

Jak vypadá vaše úzkost?

 Chorobná úzkost může mít mnoho tváří. Často svou podobu mění. Ale pokud máte sklon k úzkostem, které vás zatěžují a omezují váš život, pak se v jednom z těchto deseti obrazů úzkostných poruch určitě poznáte:

 1. Úzkost objevující se náhle – strach ze strachu: panická porucha.
 2. Úzkost z toho, že se ocitnete v úzkostných situacích bez možnosti útěku nebo bez pomocníka – úzkost z uvíznutí v pasti: agorafobie (strach z volného prostranství).
 3. Úzkost z určitých objektů nebo situací – život negativně ovlivňuje jednotlivá fobie: specifická fobie.
 4. Úzkost z jiných lidí – úzkost z kritiky druhých lidí: sociální fobie.
 5. Úzkost ze všeho a z každého – nekontrolovatelné starosti a obavy: generalizovaná úzkostná porucha.
 6. Úzkost způsobená šokem, jehož vliv přetrvává – strach z nechtěných vzpomínek na trauma: posttraumatická stresová porucha.
 7. Zvládání úzkosti nutkavým jednáním – nutkavé rituály, jimiž se člověk vyhýbá úzkosti a nejistotě: obsedantně kompulzivní porucha.
 8. Úzkost ze ztráty zdraví – úzkost ze vsugerovaných nemocí: hypochondrická porucha.
 9. Úzkost jako následek tělesného onemocnění – úzkostná porucha s medicínským faktorem: organická úzkostná porucha.
 10. Úzkost jako následek působení alkoholu nebo drog – spouštěčem úzkosti je určitá látka: úzkostná porucha vyvolaná psychoaktivními látkami.

Jak poznáme úzkostnou poruchu

Z rozsáhlých výzkumů v USA je známo, kolik lidí v průběhu života onemocní různými úzkostnými poruchami (viz tabulka) a že postihnou každého čtvrtého občana USA. Podle dvou reprezentativních celoněmeckých výzkumů přibližně devět procent obyvatelstva aktuálně trpí úzkostnými poruchami, které vyžadují léčbu. Podle jedné velké severoněmecké studie je četnost výskytu úzkostných poruch během života 15 procent. Ženy vykazují dvakrát více úzkostných poruch než muži.

Zpět na seznam témat