Portál.cz > Úvodní stránka Jednoduché a účinné: semafor a třístupňová obrana

Jednoduché a účinné: semafor a třístupňová obrana

Jednoduché a účinné: semafor a třístupňová obrana

Semafor pro lepší sebeovládání

 Proč semafor

Jedná se o skvělý, a přitom jednoduchý postup. Naši střízliví přátelé s ním mají výborné zkušenosti.

V čem spočívá genialita semaforu pro lepší sebeovládání? Velkou výhodou je to, že skutečný semafor viděl každý z nás v životě mnohokrát. Jeho vzhled máme hluboko vštípen v mysli a snadno si ho vybavíme. Taková informace je velmi odolná vůči stresu, silným emocím nebo bažení. A právě to jsou situace, kdy semafor pro sebeovládání nejvíc potřebujeme.

Proč semafor funguje

  • Protože si ho dokážeme snadno vybavit.
  • Protože při něm povzbuzujeme a posilujeme rozumnou a zodpovědnou část své osobnosti.
  • Tím, že člověk domýšlí následky určitého rozhodnutí, posiluje motivaci k rozumnému a výhodnému jednání a oslabuje motivaci k jednání pod vlivem emocí nebo bažení.

Kdy použijete semafor?

  • Semafor pomáhá v situaci, kdy se objeví bažení po alkoholu, tabáku, hazardu atd.
  • Semafor použijete i ke zvládání silných emocí, jako je hněv nebo strach. Člověk si tak může ušetřit spoustu komplikací.
  • Semafor oceníte i při nakupování, při rozhodování v pracovních záležitostech, při zvládání osobních a rodinných problémů a v mnoha dalších situacích. Vaše rozhodování bude díky semaforu lepší a zodpovědnější.

Jak semafor pracuje?

 Můžeme si to ukázat na příkladu. Řekněme, že pan A. dostane při sledování televize silné bažení po alkoholu, tabákovém kouři nebo luxusních nesmyslech.

  • Červená: Nejdříve rozsvítí červenou, uvědomí si, že baží, a vypne televizi.
  • Žlutá: Pak si postupně uvědomí následky toho či onoho rozhodnutí, včetně zdravotních rizik, finančních výdajů nebo problémů v rodině.
  • Zelená: Po chvíli dospěje k závěru, že je třeba zacházet opatrně se zdravím i s penězi. Ve vztahu k televizi je v důsledku této zkušenosti opatrnější. Místo bezduchého sledování čehokoliv si programy cíleně vybírá.

Červená: Zastavit a uvažovat!

Žlutá: Jaké možnosti se nabízejí? Jaké dlouhodobé a krátkodobé následky tyto možnosti mají? Výběr nejvýhodnější možnosti.

Zelená: Vybranou možnost uskutečnit a vyhodnotit výsledek.

Trojí semafory

Semafory dělíme do tří skupin, a to na místní, časové a situační.

Místní semafory se umísťují na nebezpečná místa. Sem patří hospody (my jim říkáme brlohy), kasina (lidi tam zkasírují), cukrárny pro lidi, kteří mají sklon se přejídat, a všechna další místa, kde je sebeovládání obtížné.

Časové semafory se umísťují do nebezpečných chvil a dob, např. na konec pracovní doby, do termínu kolem výplaty, do pátečních večerů nebo na den vlastních narozenin.

Situační semafory umístíme před nebezpečné situace a duševní stavy. Sem třeba patří hádka, zklamání, nuda nebo únava.

Příklady různých typů semaforu

Následující příklady ukazují, jak pracují výše uvedené typy semaforů.

Příklad místního semaforu

Pan A. přestal kouřit. Pak si uvědomil, že kupovat si noviny v trafice u něj vyvolává bažení po tabáku. Před trafiku umístil místní semafor.Červená: Kdyby ho to automaticky táhlo k trafice, kde se dříve zásoboval kuřivem, tak se zastaví a dobře si vše rozmyslí.Žlutá: Rozváží, jestli tam bude chodit a za jakou cenu, jestli není lépe tisk oželet nebo jestli si ho neopatří bezpečnějším způsobem. Zelená: Tisk oželí už proto, že spěchá do práce.

Příklad časového semaforu

Řekněme, že se bude jednat o konec pracovní doby. Červená: Dotyčný člověk zastaví automatické jednání. Žlutá: Bude přemýšlet o možnostech a jejich následcích. Tyto následky jsou v některých

případech neblahé (např. návštěva brlohu), jindy naopak výhodné (procházka, cvičení, setkání s blízkými lidmi, příprava na víkendový výlet atd.). Zelená: Večer vyhodnotí své rozhodnutí, např. že šel po práci domů a odpočinul si. Asi mu bude připadat výhodné a použije ho v podobné situaci i příště.

Příklad situačního semaforu

Pan B. zjistil, že vyjednávání s bývalou manželkou v něm vyvolává stavy hněvu, což choulostivou situaci ještě komplikuje. Červená: Tu umístí do okamžiku, kdy se bude rozhodovat, zda se s onou dámou má setkat. Žlutá: Zváží, nakolik je takové jednání nutné a účelné. Uvědomí si, jaké reakce může očekávat, jestliže se pro setkání rozhodne. Ujasní si, čeho chce dosáhnout. Nakonec se rozhodne přecházet kousavé poznámky a raději se držet toho, co je třeba dohodnout. Zelená:

Porovná výsledek tohoto jednání s výsledky dřívějšího jednání, kdy reagoval pod vlivem emocí. Zjistí, že uvážlivost se mu vyplatila.

Třístupňová obrana

Dilema

Jeden z našich střízlivých přátel je zdravotník a chodí pomáhat do domácností dlouhodobě nemocných osob.

Jistý svěřenec se na něho obrátil s nezvyklou žádostí. Chtěl, aby mu onen zdravotník ubalil marihuanovou cigaretu.

Zdravotník odmítl. Poctivě řekl, že byl na návykových látkách závislý a že by to v něm vyvolalo bažení.

Bylo to správné i z jiných důvodů. Marihuana neléčí, nejvýš mírní příznaky. Za to se ale platí vysoká cena. Hrozí např. vyšší riziko úrazu, nehody, nesnášenlivosti s léky, srdečního infarktu nebo duševní nemoci.

Kdyby se cokoliv z toho stalo, znamenalo by to pro onoho zdravotníka vyhazov a soudy.

Středověká města a hrady se chránily více způsoby. Kdyby nepřítel pronikl zevním okruhem hradeb, stále ještě bylo možné ho odrazit od některého z vnitřních valů. Nepřítelem pro nás je stres, bažení, silné emoce a s nimi související zhoršené sebeovládání. Můžeme se jim však účinně bránit.

Více se o tématu dozvíte v knize Sebeovládání: http://obchod.portal.cz/produkt/sebeovladani/

Zpět na seznam témat