Portál.cz > Úvodní stránka Krédo pečovatele

Krédo pečovatele

Mám na vybranou

Mohu se rozhodnout uchopit tento den a být za něj vděčný, nebo se mohu rozhodnout, že budu nešťastný. Můj život je v mých rukou. Rozhodnu se sledovat, kdy moje myšlenky začínají být negativní, a vědomě je změnit v pozitivnější uvažování. Budu mít na paměti, že mám vládu nad svým životem a pocity. Budu si připomínat, že změním-li své negativní myšlení v pozitivní, moje chování

bude přirozeně láskyplnější a já budu cítit menší nepřátelství.

Budu se stavět na první místo

Nedokážu se starat o ostatní, budu-li fyzicky nebo citově vyčerpaný. Budu mít na paměti, že musím stavět sám sebe na první místo. Pokud to dokážu, budu mnohem připravenější milovat svou rodinu, starat se o ni a podporovat ji. Dám si svolení cítit všechno, co cítím, včetně pocitů viny. Budu si všechny tyto pocity uvědomovat, a přesto budu dělat to, co je třeba, abych mohl pečovat sám o sebe. Mohu cítit emoce blízké provinilosti, ale nepřipustím, aby to ovlivňovalo moje fungování.

Udělám si čas na sebe a na partnera

Mohu si udělat každý den čas na sebe a na partnera, a dokážu to. Pokud zazvoní telefon a já zjistím, že je to někdo, s kým chci mluvit a kdo mi bude naslouchat, hovor přijmu. Když potřebuji pauzu, uchýlím se na místo, které mám k tomu účelu vyhrazené, a informuju rodinu, že teď budu půl hodiny odpočívat. Nebudu zapomínat dívat se na nebe. Koupím si malý dárek. Nalakuji si nehty u nohou. Dopřeji si každý týden jeden večer ve společnosti a nevzdám se cvičení nebo koníčku, který mě těší.

Budu mít také na paměti svého partnera a budu mu dávat najevo, jak moc je pro mě důležitý. Budu každý den dělat drobnosti, z kterých pozná, že ho miluji. Napíšu mu vzkaz, pošlu mu textovku nebo si s ním v klidu vypiji šálek kávy. Budu oceňovat jeho přítomnost a lásku.

Zavedu rutinu

Tím snížím chaos a posílím pocit, že mám nad svým životem kontrolu. Budu vědět, kolik toho mohu během dne očekávat, kdo to udělá a kdy to bude hotové. Celá rodina bude také zároveň vědět, kdy jsem k dispozici, takže se nebudu cítit tolik provinile.

Požádám o pomoc

Požádám příbuzného nebo přítele o pomoc či vystřídání, nebo si najmu výpomoc, či udělám oboje, takže budu mít šanci na odpočinek a nebudu tak izolovaný či osamělý. Budu svolávat rodinné rady, aby se zajistilo, že každý člen rodiny odvede svůj díl práce, a budu učit děti, aby prarodičům pomáhaly.

Mohu říct ano, možná, později nebo ne

Mým úkolem je chránit sám sebe. Je hodně věcí, které dělat prostě musím, mám však také řadu příležitostí nastavit hranice. Jakmile se rozhodnu něco udělat, budu ohledně toho tak pozitivní, jak jen to jde, protože to bylo moje rozhodnutí a volba. Budu si trénovat, jak říkat NE, stanovovat hranice a chránit vlastní čas.

Budu věnovat pozornost vlastním pocitům a potřebám

Budu si všímat situací, kdy se začínám cítit přetížený, a řeknu „dost“ předtím, než se mi to vymkne z ruky. Budu si všímat situací, kdy se začínám cítit provinile, a přesto udělám to, co udělat musím, ve svém vlastním zájmu. Pocity prostě jsou. Mohu si všímat svých pocitů, a přesto jít dál a nenechat se vtáhnout do starých pastí. Pokud moje pocity začnou být nezvládnutelné, mohu si opatřit profesionální pomoc.

Budu si připomínat, že tohle je jediný život, který mám

Když potřebuji důvod udělat něco jen pro sebe, budu si vědomě připomínat, že to je můj život; není to život mých rodičů či dětí a za svoje štěstí musím převzít odpovědnost. Nad mým štěstím nemá vládu nikdo jiný než já.

Krédo pečovatele by si měl každý upravit podle vlastních potřeb. Mělo by sloužit lidem ze sendvičové generace jako připomínka, že nesmějí zanedbávat své „já“ a měli by rozvíjet své schopnosti zvládat krizové situace. Každý si může přidat další zásady, které se dají nejlépe uplatnit na jeho konkrétní situaci. Jestliže má dospělé dítě v určité oblasti výrazné potíže, může připojit zásadu, která mu s tímto problémem pomůže. Pečovatel například někdy tak úplně nedokáže nebrat si s sebou práci domů; může tedy připojit ke krédu zásadu, která stanoví, že každý den odejde z kanceláře v pět hodin a nebude si s sebou nosit žádnou práci. Krédo má být funkčním akčním plánem, který pečovateli připomíná, že na něm záleží a že se musí starat především o sebe.

Už jsme se zmínili, že někomu může připadat sobecké stavět se na první místo a hledět na vlastní zájmy. Ve skutečnosti ovšem platí, že pokud nejsme fyzicky i emocionálně zdrávi, nebudeme schopni postarat se dobře o kohokoli jiného. Hrozí nám fyzické vyčerpání a citová vyprahlost, což je rozpoložení, které vyvolává nepřátelství a hněv. Ačkoli je pro vás možná obtížné postavit se na první místo, udělejte z toho důležitou zásadu kréda.

 Více se o tématu dozvíte v knize Sendvičová rodina
Zpět na seznam témat