Portál.cz > Pro média > TZ_2009-05_Miminka do dlaně

TZ_2009-05_Miminka do dlaně

Praha 7. května 2009

Portál a Miminka do dlaně

Nakladatelství Portál je mediálním partnerem výstavy o předčasně narozených dětech Miminka do dlaně, kterou pořádá občanské sdružení Nedoklubko.

V nakladatelství Portál se připravuje vydání knihy Narodilo se předčasně, průvodce péčí o nedonošené děti v prvním roce jejich života. Publikace chce pomoci rodičům těchto dětí – vysvětluje základní pojmy, seznamuje s lékařskou péčí, s výživou, nabízí rady psychologa i příběhy rodičů. Zájem o zvýšení informovanosti o této problematice vedl Portál nejen k nakladatelské aktivitě, ale i k mediální podpoře výstavy Miminka do dlaně.

Putovní výstava více než 40 černobílých fotografií Jindřicha Štreita a Zdeňka Málka chce upozornit veřejnost na opomíjený fakt, že rodiče nedonošených dětí procházejí stejným traumatem jako rodiče těžce nemocných dětí a že se jim v současné době ne vždy dostává účinné podpory. Výstava by měla ukázat rodičům, že i takto náročná situace se dá zvládnout. Měla by jim pomoci překonat strach z neznámého, který je stále ještě s předčasným porodem spojen, a zodpovědět jim alespoň část ze spousty otázek, které se objevují. Měla by naznačit případné možnosti podpory nejen ze strany dalších rodičů, ale i zainteresovaných organizací.

Portál uvítal a mediálně podpořil i jiný, související projekt Nedoklubka - soutěž Design pro nejmenší miminka. Popularizace tématu formou soutěže o nejlepší design pomůcek pro nedonošené děti je dalším zdařilým krokem na dlouhé a náročné cestě osvěty a výchovy.

Nakladatelství Portál:
Vydává odborné publikace především z oblasti psychologie, pedagogiky, sociologie a politologie. Další produkce: populárně psychologická a dětská literatura, příručky o výchově a životním stylu, hry, rozhovory, časopisy Psychologie Dnes, Děti a my, Informatorium 3-8 a Rodina a škola.

Občanské sdružení Nedoklubko:
Pomáhá všem, kterým se předčasně narodilo děťátko. Od roku 2002 se věnuje zvyšování informovanosti o tomto tématu, ediční činnosti a zprostředkovává kontakt mezi jednotlivými rodinami.
________________________________________________________________________________
Kontakt, recenzní výtisky:
Jitka Pourová, pourova@portal.cz, tel. 283 028 503, 724 635 671
Portál, s.r.o., Klapkova 2, 182 00 Praha 8
www.portal.cz