Me2dí bra3 a jejich ses3čka

Me2dí bra3 a jejich ses3čka

4 bra3 me2di
hádají se, nevědí,
co k obědu 8aží,
upečou či uvaří.

Me2dice, ses3čka,
je sice moc maličká,
nápadů však spoustu má.
Nejprv tě100 udělá.

4 bra3 me2di
tě100viny nejedí.
Me2dice p8utněla,
co si počít, nevěděla.

9sil když us3hla,
8ažit ho nestihla.
Me2di se o5 lítí:
„Nechceme jíst žádné kvítí!“

P8ěch bratrů sklidila,
dále se však pídila,
jak nasytí k obědu
prázdná břicha me2dů.

Na mase se nemá še3t,
tak poslala bratry vě3t.
Me2di to pro1li
a na lov se o5 dali.

Me2di pak v lesním tichu
chytli 100pu do čenichu.
12erák, jelen velký,
u lesa dnes chytal lelky.

„V břiše už vám kručí hlady?
Proč nejdete do zahrady?
Proč nejdete na třešně?“
řekl jelen p8ěšně.

Bra3 to zas pro1li,
pak 2 stromy očesali.
Dneska chytli skvělou 100pu,
domů nesou třešní kopu!

Když pak bra3 pospolu
usedají ke 100lu,
jejich sestra me2dice
k jídlu už jim chystá lžíce.

Úkol:
Přečti básničku. Zkus najít další slova, která obsahují číslovku.