Předmluva

Předmluva

Téma krize středního věku je široce skloňované v západních zemích, ale téměř neznámé v Česku. A to ne proto, že by zde neexistovalo, ale proto, že se o něm nepíše ani nemluví. Jako by věk mezi třicátým pátým a padesátým rokem života byl tabu. Veřejná osvěta na poli psychologicko- -psychiatrickém zatím dospěla k depresi, schizofrenii a Alzheimerově chorobě, třem velkým nemocem, které devastují lidský osud. Na subtilnější témata, jako je střední věk a psychologické problémy s ním spojené, dosud nedošlo, ačkoli se týkají mnohem více lidí než zmíněné psychiatrické choroby. Úkolem předkládané knihy je vyplnit tuto mezeru v povědomí veřejnosti.

V první části knihy je ukázáno na osudech generace, která vstoupila do života v období kolem listopadu 1989, proč je otázka krize středního věku v české společnosti aktuální právě teď a pro ni. Druhá kapitola přibližuje psychologii středního věku a projevy krize v tomto životním období. Navazující část přináší ilustrativní exkurz do světové a české literatury, přibližující a analyzující čtyři známé romány na téma životních období a životních přechodů. Ve čtvrté kapitole jsou podány příběhy lidí, které krize středního věku přivedla až do psychoterapeutické péče. Následující pasáž knihy je věnována významným myslitelům, filozofům, psychiatrům a psychologům, kteří se věnovali teorii životních období a souvisejících životních hodnot. Šestá kapitola je orientována na praktické seznámení s dvěma nejvýznamnějšími psychoterapeutickými směry, jež mají široké použití v léčbě krize středního věku – dynamickou psychoterapií a kognitivně-behaviorální terapií. Sedmá kapitola se zabývá budováním pozitivního životního postoje a podrobně seznamuje čtenáře s psychologickým pojmem osobní pohoda.

V osmé kapitole se pak čtenáři dostane stručného a praktického manuálu, jak se vyrovnat s problémy a krizemi středního věku. A poslední kapitola netradičním způsobem shrnuje příručku a přináší několik inspirujících myšlenek na závěr.

Jestliže naše kniha pomůže některým čtenářům zorientovat se v životních situacích a přiblíží jim možnosti, jak je efektivně řešit, pak nebyla napsána zbytečně. A jestli ještě navíc zanechá ve vnímavých čtenářích pocit, že kromě odborných poznatků je obohatila také o určitý rozměr filozofický a kulturní, splnila svůj účel beze zbytku.

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc. za autorský kolektiv