Angela McRobbie: Aktuální témata kulturálních studií (obsah)

Angela McRobbie: Aktuální témata kulturálních studií (obsah)

Předmluva k českému vydání
Poděkování

Úvod
Se ctí a potěšením

Stuart Hall a invenčnost kulturálních studií
Obsah kapitoly
Média – politika – ideologie 1
Případová studie – Panorama
Média – politika – ideologie 2
Média – politika – ideologie 3
Ztráta iluzí o sociálním státě: Setkání Stuarta Halla se Železnou lady
Od jednoty k rozdílnosti?
Rozšířené poznámky
Stuart Hall a Tony Blair

Černý a „ne-černý“: Gilroyova kritika rasalizované modernity
Obsah kapitoly
Úvod
Marx a ti druzí
Mimo zákon, v srdci hudby
Take Me to the River
Obrat k melancholii
Rozšířené poznámky
Snoop Doggy Dogg

No Woman, No Cry? Judith Butlerová a politika postfeministických kulturálních studií
Obsah kapitoly
Zblázněné do chlapců
Nová podoba feminismu
Nový pohled na psychoanalýzu 1
Nový pohled na psychoanalýzu 2
Teorie performativity
Rozšířené poznámky
Film Thirteen – Prekérní stav dospívání

Ohlédni se v hněvu: Homi Bhabha a jeho rezistentní subjekt kolonialismu
Obsah kapitoly
Úvod
Od třídy ke společenství
Otázka „těch druhých“
Father Ted
Rozšířené poznámky
Yinka Shonibare: Africký dandy

„Potřeby a normy“: Bourdieu a kulturální studia
Obsah kapitoly
Bourdieu versus kulturální studia
Pole a habitus
Kulturní kapitál a odlišení
Rozbití iluze
Rozšířené poznámky
What Not To Wear

Jamesonova postmodernita – politika kulturního kapitalismu
Obsah kapitoly
Přespříliš kulturní?
Postmodernismus a marxismus
Kognitivní mapování
Angloamerická osa kultury?
Rozšířené poznámky
Mulholland Drive

Dodatkové materiály 1: Pytel plný neštěstí?
Bourdieuova Tíha světa (Weight of the World)
Hlas bolesti

Dodatkové materiály 2: Matky a otcové – kdo je potřebuje?
Antigonina žádost (Antigone’s Claim) Judith Butlerové
Nová regulace příbuzenství, odmítnutí feminismu

Literatura a prameny
Filmy
Televizní pořady
Rejstřík