Irvin D. Yalom: Existenciální psychoterapie (obsah)

Irvin D. Yalom: Existenciální psychoterapie (obsah)

Úvod
Existenciální terapie: dynamická psychoterapie
Existenciální orientace: cizí, leč zvláštně povědomá
Obor existenciální psychoterapie
Existenciální terapie a akademická komunita
 
1. SMRT

Život, smrt a úzkost
Vzájemné propojení života a smrti
Smrt a úzkost
Přehlížení smrti v psychoterapeutické teorii a praxi
Freud: Úzkost bez smrti

Pojetí smrti u dětí
Všudypřítomnost obav ze smrti u dětí
Pojetí smrti: Vývojová stadia
Úzkost ze smrti a vznik psychopatologie
Výchova dětí na téma smrti.

Smrt a psychopatologie
Úzkost ze smrti: psychopatologické paradigma
Výlučnost
Absolutní zachránce
Směrem k ucelenému pohledu na psychopatologii
Schizofrenie a strach ze smrti
Existenciální paradigma psychopatologie: výzkumné poznatky

Smrt a psychoterapie
Smrt jako hraniční situace
Smrt jako prvotní zdroj úzkosti
Problémy psychoterapie
Životní uspokojení a úzkost ze smrti: terapeutický opěrný bod
Desenzitizace smrti
 
2. SVOBODA

Odpovědnost
Odpovědnost jako existenciální záležitost
Vyhýbání se odpovědnosti: klinické projevy
Přijetí odpovědnosti a psychoterapie
Vědomí odpovědnosti v americkém stylu
Odpovědnost a psychoterapie: výzkumné poznatky
Meze odpovědnosti
Odpovědnost a existenciální vina

Vůle
Odpovědnost, vůle a jednání
Ke klinickému pochopení vůle: Rank, Farber, May
Vůle a klinická praxe
Přání
Rozhodnutí – volba
Minulost versus přítomnost v psychoterapii
 
3. OSAMĚLOST

Existenciální osamělost
Co je existenciální osamělost?
Osamělost a vztah
Existenciální osamělost a interpersonální psychopatologie

Existenciální osamělost a psychoterapie
Návod k pochopení mezilidských vztahů
Jak konfrontovat pacienta s osamělostí
Osamělost a setkání pacienta s terapeutem
 
4. ZTÁTA SMYSLU

Ztráta smyslu
Problém smyslu
Smysly života
Ztráta smyslu: klinické implikace
Klinický výzkum

Ztráta smyslu a psychoterapie
Proč potřebujeme smysl?
Psychoterapeutické strategie

Doslov
Poznámky
Rejstřík