Základy sociální práce - předmluva

Základy sociální práce - předmluva

Potřeba začít diskurz o teoretických základech sociální práce je u nás vysoká. Teprve před deseti roky zde vznikly první vysokoškolské katedry sociální práce.

Tyto katedry zaměstnaly jako učitele pedagogy předtím působící v ”sousedních” disciplínách (v sociologii, pedagogice, psychologii, právu), a to z jednoduchého důvodu – vysokoškolsky vzdělaní sociální pracovníci u nás nebyli. Podobně tomu bylo na vyšších odborných školách, kterých existuje již několik desítek. Příslušně vysokoškolsky kvalifikovaní učitelé jsou k dispozici teprve v posledních letech, ti však zase nemívají praktické zkušenosti. Obroda vzdělávání v sociální práci tedy začala neřízenou, individuální rekvalifikací pedagogů, bez kvalitních učebních textů, bez zpětných vazeb z praxe, s oporou v zahraničních modelech výuky, v teoriích, které jsou praxi sociální práce někdy dosti vzdálené, často metodou ”pokusu a omylu”. Obroda oborové praxe je neméně složitá. Sociální pracovníci působící v praxi dodnes čekají na zákony, metodiky a příležitosti k postgraduálnímu vzdělávání, které by jim umožnily prosadit nutné inovace v sociální práci.

V předkládané publikaci se pokoušíme studentům i praktikům přiblížit základní koncepty sociální práce. Předpokládáme, že text bude využíván především při vzdělávání budoucích sociálních pracovníků. Doufáme však, že nebude bez užitku i pro profesionály již působící ve sféře sociální práce, kteří mají zájem reflektovat svou praktickou činnost. Na knize se podíleli hlavně učitelé z pražské a brněnské univerzity; předběžné verze textu si navzájem oponovali. Přes všechnu snahu vedoucího autorského kolektivu i odpovědného redaktora má kniha do jisté míry charakter sborníku. Při debatách o možnosti zavést sjednocující hlediska jsme odhadli, že by to znamenalo odložení publikace o nejméně 2–3 roky a tak dlouho nikdo ze zúčastněných (k nimž počítám i studenty čekající na chybějící studijní pomůcku) nechtěl čekat.

Kniha je součástí rozsáhlejšího projektu učebních textů. Druhým dílem v této sérii by měla být publikace Řízení a metody sociální práce, třetím dílem Sociální práce v praxi a souběžně s nimi by měl vyjít Slovník sociální práce.