Zdeněk Rieger: Loď skupiny (obsah)

Zdeněk Rieger: Loď skupiny (obsah)

Předmluva

ČÁST PRVNÍ
Úvodem
1 Kdyby to šlo
2 Ještě abych nezapomněl
3 Proč Loď

ČÁST DRUHÁ
Poznámky o psychoterapii aneb Než vyplují…
4 Něco se děje…
5 Psychoterapeutický proces
5.1 Fáze a etapy psychoterapeutického procesu
5.2 Průběh psychoterapeutického procesu u Aleny
6 Skupinová psychoterapie aneb K čemu Loď…
6.1 Smysl skupinové terapie aneb Proč plují
6.2 Cíle skupinové psychoterapie aneb Kam plují
7 Složení skupiny aneb O posádce Lodi
7.1 Terapeut aneb O lodivodech
7.2 Člen skupiny (klient, pacient ve skupině) aneb O lodnících

ČÁST TŘETÍ
Příprava na zahájení skupiny aneb O naloďování
8 Prostor pro skupinu aneb Příprava paluby a kajuty
9 Zpracovávání Dohody o spolupráci
9.1 Postup zpracovávání Dohody o spolupráci
9.2 Dohoda o spolupráci mezi Střediskem terapie a Karlem Ká

ČÁST ČTVRTÁ
Etapy vývoje skupiny aneb Plujeme….
10 Jedna z alternativ pojetí vývoje uzavřené skupiny: sedm etap
11 Etapizace vývoje skupiny a terapeut
11.1 Etapa první: Rozhodování
11.2 Etapa druhá: Orientace
11.3 Etapa třetí: Sdružování
11.4 Etapa čtvrtá: Podléhání
11.5 Etapa pátá: Konfrontace
11.6 Etapa šestá: Objevování
11.7 Etapa sedmá: Uvolnění

ČÁST PÁTÁ
Scénáře komponovaných skupin aneb O větru do plachet
12 JETBAZ (Je třeba změnit)
13 DESADO (Děti jsou samy večer doma)
14 LOĎ (Společná loď)
15 POHÁDKY
16 ČEBÍS (Černý a bílý svět)
17 ULITA
18 HON
19 BUSPOS (Budování společného světa)
20 SEPJETÍ (Sebe sama přijetí)
21 ĎAMAR (Ďábelský mariáš)
22 BUDET (Bude tanec)
23 SETKÁNÍ S GALAXIÍ TANCINÓR
24 IMDATE (Improvizace na dané téma)

Závěrem
Literatura