Hlasy ticha I.

Hlasy ticha I.

Krátké citáty, myšlenky a moudrosti o tichu.


146.

Ústa střeží ticho, aby naslouchala srdci, které mluví.
ALFRED DE MUSSET

147.

Líbilo by se mi vytvořit Řád ticha, jako je Řád trapistů. Ne za účelem náboženským, ale estetickým – aby jednou skoncoval se vším tím tlacháním.
SØREN KIERKEGAARD

148.

Mlčet úplně je jednodušší než odmítat nestřídmosti rozmlouvání.
NAPODOBENÍ KRISTA

149.

Ticho rtů má cenu jen do té míry, do jaké je znamením ticha ducha.
MASSIMO BALDINI

150.

Ticho je pro velkou část lidstva výhodou.
AISCHYLOS

151.

Pokud člověk pochopil, co je důležité, přestane být upovídaný.
JOHANN WOLFGANG GOETHE

152.

Ticho v nás rozhojní schopnost slyšet to, co svět skutečně potřebuje.
THOMAS MERTON