Test kreativity

Test kreativity

Vyzkoušejte si jaká je vaše kreativita.


Dejte si dvě minuty času a na kus papíru napište, a to co nejrychleji, v podobě seznamu, na co všechno by se podle vás dalo použít ramínko na šaty. Pak počet vámi zapsaných možností vydělte dvěma. Tak vypočítáte své skóre počtu využití ramínka za minutu.

Obvyklé průměrné výsledky

Dosahovaná skóre využití ramínka/min se pohybují od 0 (i tento výsledek si vyžádal určité úsilí) přes 4–5 (celkový průměr) až k 8 (dobrá úroveň nápaditosti) a dále ke 12 (výjimečný výkon), a někdy dokonce k 16, což je úroveň geniálního Thomase Edisona.
Pokud lidé dostanou stejný úkol, ale bez časového omezení, přijdou obvykle na 20–30 využití.
Vybavíte -li si všechno, co jste se dosud dozvěděli o svém nádherném, podivuhodném mozku, nepřipadá vám najednou, že je tady něco divného?
Představte si, že jste obchodníci, kteří se snaží přesvědčit zákazníka, aby si „koupil mozek“. Zapojíte svou veškerou výřečnost – sdělíte mu, že máte na skladě ty nejúžasnější produkty v celém vesmíru. Vysvětlíte mu, že každý mozek je biologický superpočítač, který má milion milionů počítačových superbiočipů. Dále uvedete, že počet vzorců inteligence, které jsou mozky vaší fi rmy schopny vytvořit, se rovná číslu, jehož cifry tvoří řadu deset a půl milionu kilometrů dlouhou.
Dále neopomenete zdůraznit, že tyto mozky si mohou, pokud užívají speciální paměťové techniky, prakticky cokoli zapamatovat, a budete stavět na odiv jejich schopnost propojit jakýkoli předmět s jakýmkoli jiným předmětem. Přihodíte také informaci o tom, že váš špičkový produkt umí myslet, mluvit několika jazyky, řešit matematické úkoly, vnímat zrakem, sluchem, čichem, chutí a také umožňuje dokonalé fungování přidruženého těla.
Vrcholem vaší prezentace pak bude, když potenciálnímu zákazníkovi oznámíte, že tento nepopsatelně úžasný výrobek dokáže za minutu vymyslet čtyři až pět použití ramínka a za celý život přijde na neuvěřitelných 25 takových nápadů! Bude pak obchod úspěšně uzavřen?

Další úvaha nad testem kreativity

Vraťte se ke svým představám o využití ramínka na šaty a zakroužkujte nápad, který vám připadá nejvíc tvůrčí. Potom si rychle někam zapište kritéria, která určila, že jste si vybrali právě toto řešení. Vybrali jste si tento nápad, protože byl nejvíc… co?

a) Normální
b) Originální
c) Praktický
d) Vymykal se normě
e) Nezajímavý
f) Vzrušující

Zapsali jste si asi, že tvůrčí nápady mají být originální, mají se vymykat zaběhaným normám a jako takové často bývají vzrušující.
Přijdete -li s myšlenkou, že ramínko by se mohlo používat na věšení šatů, určitě se za vámi obdivovatelé nepohrnou. Jestliže jste ale přemýšleli o jeho využití jako součásti sochařského díla, jestliže jste z něj chtěli vyrobit hudební nástroj, budou se lidé zajímat nejen o vaše myšlenky, ale také o vás osobně.
Když se nad tím zamyslíme, dojdeme k závěru, že součástí definice génia asi bude, že „se musí vymykat z normy“. Kdyby Stravinský psal hudbu ve stylu svých předchůdců, asi bychom o něm nikdy neslyšeli. A kdyby Picasso maloval obdobně jako malíři před ním, a nikoli svým naprosto originálním způsobem, neznali bychom ani jeho.