Trochu stříbra

Trochu stříbra

Ukázka krátkého příběhu s poučením. Kniha "Příběhy pro potěchu duše" jich obsahuje několik desítek.

Trochu stříbra

 

„Rabíne, co si myslíš o penězích?“ ptal se jeden mladík učitele.

„Podívej se z okna,“ poradil mu učitel. „Co vidíš?“

„Vidím nějakou ženu s děckem, vůz tažený dvěma koňmi a vesničana, který míří na trh.“

„Dobrá. A teď se podívej do zrcadla. Co vidíš?“

„Co chceš, abych viděl? Vidím sama sebe, samozřejmě.“

„Nyní přemýšlej. Okno je vyrobeno ze skla, také zrcadlo je vyrobeno ze skla. Stačí nepatrná vrstvička stříbra na skle a člověk vidí jen sebe sama.“

Jsme obklopeni lidmi, kteří si svá okna proměnili v zrcadla. Myslí si, že se dívají ven“, a přitom přemýšlejí jen o sobě. Nedovol, aby se okno tvého srdce stalo zrcadlem.