Cvičení

Cvičení

Nejprve si přečtěte všechna cvičení a pro začátek si vyberte jedno nebo dvě. Možná budete mít dojem, že některá cvičení se nehodí pro vaši konkrétní situaci, ale to je naprosto v pořádku. Doporučujeme, abyste si program popsaný v knize přečetli několikrát. Při dalších čteních můžete přidávat cvičení, které jste poprvé nedělali. Pokud si budete dojmy z každého cvičení zapisovat do zápisníku nebo složky, snadno budete moci sledovat svoje pokroky.

 Tabulky a pracovní archy jsou nejužitečnější, pokud je vyplňujete denně po celý týden. Jsou vytvořeny tak, aby vám pomohly sledovat vaše symptomy z různých hledisek. Čím více údajů shromáždíte, tím spíše dokážete využít tuto knihu k tomu, abyste změnili svůj život k lepšímu. Jakmile přejdete k další kapitole, nemusíte pokračovat ve cvičeních předchozí kapitoly, pokud se v pokynech výslovně neuvádí, že je nutno procvičovat daný postup déle než týden.

PROCVIČOVÁNÍ POZORNOSTI A ROZPTÝLENÍ

1. Uvědomujte si vjemy svého těla
Na první stranu svého nového pracovního sešitu si zaznamenávejte své tělesné pocity a vjemy po dobu několika hodin nebo i po celý den. Užasnete, kolik (normálních) píchnutí, svědění, kručení a bolestí se ve vašem těle po celou dobu odehrává – může to být chvilková nevolnost či závrať, zvonění v uchu, podivná chuť v ústech nebo říhnutí.

Nyní se na svůj seznam podívejte novýma očima – je to zásoba vašich pocitů a vjemů, na které byste se mohli soustředit a které byste mohli mylně považovat za příznaky nemoci, kdybyste si začali dělat starosti se svým zdravotním stavem. Za normálních okolností byste tyto pocity nepovažovali za důležité, ale pokud jste přesvědčeni, že souvisejí s nějakou nemocí, zmocní se vás pochybnosti. Kolik těchto pocitů vám dělá starosti kvůli nemoci, kterou vám lékaři diagnostikovali a o níž se domníváte, že se zhoršuje? V našem šestitýdenním programu budeme pracovat s těmi symptomy, které vás skutečně obtěžují – stejně jako Jima Reyeringa trápila bodavá bolest v hrudníku a dušnost.

2. Sledujte, jak se soustředíte na svoje symptomy
Zapište si symptom, který vás nejvíce trápí a který již vyšetřil váš lékař. Noste u sebe po celý den malou kartičku a udělejte si poznámku pokaždé, když si na svůj symptom vzpomenete. Překvapilo vás, kolik času strávíte myšlenkami na svoje trápení, únavu či bolest? Vyskytla se během dne doba, kdy jste na svůj symptom nemysleli? Co jste v té době dělali? Co vás naopak přimělo k tomu, abyste na svůj symptom mysleli? Mohli byste věnovat více času činnostem, při nichž na svůj symptom nemyslíte? Mohli byste nějak omezit nebo vyloučit situace, kdy si více uvědomujete svoje symptomy?

3. Naučte se odvést pozornost
Přiřaďte svým symptomům hodnocení od jedné do pěti, přičemž pětka bude patřit tomu nejnepříjemnějšímu. Soustřeďte se na něj pět minut, uvažujte o jeho příčině a zkuste si představit, co se děje ve vašem těle. Potom svůj symptom znovu vyhodnoťte na stupnici od jedné do pěti. Kterým směrem se vaše hodnocení posunulo? Z následujícího seznamu si vyberte jednu metodu rozptýlení a několik minut ji procvičujte. Pokud si chcete vybrat vlastní techniku, nic tomu nebrání – hodí se jakákoli konstruktivní a poutavá činnost. Rozptýlení pomůže přesměrovat pozornost od úmorných pocitů a opakovaných starostí. Po chvíli rozptýlení znovu vyhodnoťte svůj symptom. Změnilo se vaše hodnocení? Ve vzorové pracovní tabulce najdete seznam rozptylujících činností a návod, jak sledovat svoje reakce. Podobnou tabulku si narýsujte do svého pracovního sešitu. Po celý týden nejméně jednou denně vyplňte celý řádek tabulky.

Další návody na cvičení najdete v knize.