Nahlédnutí pod pokličku aneb Cílená zpětná vazba v praxi

Nahlédnutí pod pokličku aneb Cílená zpětná vazba v praxi

V tento okamžik studia cílené zpětné vazby opustíme pátrání po jejím zrodu, přestaneme na chvíli listovat v terminologickém slovníku a soustředíme se na praxi. Na následujících stránkách pronikneme hlouběji do tajů zpětnovazebního procesu. Protože jde o proces komplexní, sestávající z mnoha důležitých, na sebe navazujících kroků, jimiž vedoucí CZV musí projít, připodobníme si jej ke srovnatelně složitému projektu – ke stavbě domu. Zkušení stavitelé, kteří už získali hmatatelnou představu o náročnosti a rozvětvenosti úkolu „budování rodinného domku“, mají malý náskok.
První kapitolou bude plán celé stavby a vyhloubení základů – příprava na cílenou zpětnou vazbu. Poté položíme základní kameny, které poskytnou domu stabilitu – zpětnovazební pozorování a stanovení cíle. Postupující hrubá stavba z cihel budiž symbolem pro volbu a kladení otázek v průběhu CZV a reakce na ně. Zastřešující charakter bude mít kapitola popisující strukturování zpětné vazby a její usnadnění.
Postavili jsme zdi a pokryli je střechou, ale do nastěhování je ještě daleko. Dalším bodem projektu jsou důležité dokončovací práce, které učiní stavbu obyvatelnou a bezpečnou pro všechny, kdo do ní vstoupí – obdobu nalezneme v kapitole o parametrech zpětné vazby.
I když se budeme snažit stavbu domu provést precizně, vždy se najdou slabá místa, která mohou celé dílo ohrozit. V kapitole o rizicích provázejících CZV si ukážeme, jak taková místa odhalit a předejít problémům s nimi spojeným. Závěrečné úpravy se týkají vybavení interiéru domku tak, aby vyhovoval jeho novým obyvatelům. Obdobně lze přizpůsobit zpětnou vazbu různým skupinám, které do ní vstupují. Návod, jak na to, najdete v posledním oddílu našeho „stavebního plánu“.
Když se rozhodnete postavit dům a svůj sen realizujete až do bodu, kdy si spokojeně hovíte na pohovce umístěné u vlastnoručně vybudovaného krbu, můžete být právem hrdí na své dílo a popisovat radosti a strasti spojené s jeho stavbou svým návštěvníkům. Jeden dům z vás ovšem neudělá stavbařského odborníka. Zkušenosti nabyté při budování domku můžete jen zčásti využít při konstrukci mostu. Nová situace vyžaduje nový přístup.
Obdobně je tomu i v případě zpětné vazby. Její model, který budeme postupně odkrývat v následujících kapitolách, není neměnným univerzálním návodem, jak správně vést cílenou zpětnou vazbu. Takový návod lze stvořit pouze k řešení málo proměnlivého procesu. Tím práce s lidmi není a nikdy nebude. A právě v tom tkví její přitažlivost.
Cílem této části knihy je předat kromě základní sumy znalostí také poselství o důležitosti uplatňování vlastní zvídavosti při vedení cílené zpětné vazby. Odvaha zkoušet a učit se z úspěchů i omylů je tím nejcennějším nástrojem, který máme k dispozici pro zdokonalování všech svých činností.