Úvod

Úvod

Jsem pevně přesvědčená, že dostanu další záchvat paniky.
Když jsem ho dostala minule, myslela jsem si, že zemřu.
Přišlo to jako blesk z čistého nebe, nemohla jsem se nadechnout, myslela jsem si, že mi praskne srdce a umřu.
Bylo to to nejhorší, co jsem v životě zažila.
pacientka D. K.

A přesto to lze zvládnout a odstranit.
autoři této příručky

Tato publikace je určena všem lidem, kteří se trápí nečekanými záchvaty silné úzkosti se silným tělesným doprovodem, přehnaným strachem z cestování dopravními prostředky, z nakupování v obchodech, strachem z výtahů, otevřených prostranství a podobných situací. Měli by se zde dozvědět vše, co potřebují k pochopení svých potíží. Tedy co se s nimi děje, jaké jsou možné příčiny, jak je možné to vysvětlit a samozřejmě také to, co s tím lze dělat. Čtenář si zde také může uvědomit, že není se svými starostmi sám, že podobnou cestou už před ním šlo mnoho jiných lidí.
První část publikace obsahuje důležité informace, které potřebuje člověk trpící panickou poruchou či agorafobií, aby porozuměl tomu, co se s ním děje. Druhá kapitola je věnována detailnímu mapování potíží a nejdůležitějším strategiím léčby – hierarchicky uspořádané expozici obávaným situacím, práci s katastrofi ckými myšlenkami a představami, nácviku zklidnění dechu a relaxaci. Celá příručka je ilustrována příběhy nemocných s panickou poruchou či agorafobií a způsoby, jak se jim podařilo poruchu odstranit. Tento text však nemůže v žádném případě nahradit lékařskou péči ani radu odborníka. Další otázky, které vás napadnou v průběhu léčby, vždy prodiskutujte se svým lékařem. Na počátku chceme zdůraznit několik faktů:


- potíže, které máte, jsou velmi časté;
- vaše příznaky neznamenají, že jste „nenormální“ nebo „blázniví“, ani to není známkou osobní slabosti;
- zdrojem příznaků je úzkost, která může být snížena pomocí léků, psychoterapie nebo jejich kombinací;
- léčba pomáhá naprosté většině postižených zbavit se příznaků;
- bez léčby mohou příznaky trvat léta i celý život.

Terapeutická změna nemůže nastat jen pouhým čtením. Výklad je proto proložen také celou řadou úkolů a cvičení, na kterých si čtenáři mohou postupně nacvičovat nové žádoucí pohledy a dovednosti. Jen vlastní aktivní snahou a pevným rozhodnutím je možné dosáhnout uspokojivých výsledků. Doporučujeme nespěchat a publikaci považovat za studijní materiál, nejen za zajímavé čtení.