Zkoumání prostoru před sebou

Zkoumání prostoru před sebou

Přenést tělesnou hmotnost na pravou nohu, levou přisunout k vnitřní straně pravé na špičku a dlaně volně připažených paží u boků tlačit k zemi. Vnějšími oblouky v zápěstí stranou a vzad sklopit ruce, špičky spojených prstů otočit vzad, udělat podřep na pravé a současně vdechovat. Odlehčenou levou po otočení špičky pravé nohy dovnitř vykročit vpřed vlevo do výpadu se současným zvednutím rukou k podpaží. Odtud trčit pažemi vpřed ve výši ramen a přitom vydechovat. V konečné poloze se prsty rukou tisknou k sobě, paže jsou napjaté. Dlaně jsou pootočeny ven, lokty zcela napjaté. Pohled směřuje vpřed po celou dobu cvičení. Přísunem pravé nohy na špičku k vnitřní straně levé nohy a spuštěním rukou po stejné dráze zpět k bokům zaujmout výchozí polohu pro otočení levé špičky dovnitř, výpad a trčení paží vpřed. Dále pokračovat se střídáním přemístění pravou a levou vpřed, až je dosaženo optimálního počtu opakování cviku.Poznámka: Se sklopením rukou u boků začíná výdech, který vrcholí s trčením paží; se skrčením paží z předpažení a přísunem nohy začíná vdech. Trčení vpřed probíhá vždy tak, že se ruce nejprve skrčí k podpaží, odkud jsou vyraženy vpřed.