Výpad a pohled vzad

Výpad a pohled vzad

Při pokračování předchozího cvičení přenést tělesnou hmotnost na pravou nohu, levou přisunout na špičku k vnitřní straně pravé nohy. Současně dlaně vztyčit a tlačit dolů a sílu soustředit do mírně pokrčených loktů. Pravé koleno mírně pokrčit, současně vdechnout.
Pootočit pravou špičku dovnitř. Provést vnější oblouky v zápěstí do polohy sklopených rukou. S výdechem vykročit levou do výpadu směrem vlevo vpřed se současným zvednutím rukou k podpaží a provést trčení vpřed pažemi v úrovni a šíři ramen a dokončit výdech. V konečné poloze jsou paže i ruce ve všech kloubech napjaté, dlaně směřují k zemi a mírně ven, neboť zápěstí jsou otočena dovnitř. Pohled míří přímo vpřed. Po krátké přestávce provést vdech, současně skrčit malík a prsteník pravé ruky a skrčit pravou paži (zápěstí nad pravou kyčlí) s rotací trupu vpravo a s pohledem vpravo vzad. Hřbet ruky v této poloze je otočen k zemi. Levá paže zůstává stále předpažena.
Po krátké přestávce znovu otočit trup i hlavu vpřed spolu s výdechem a současně provést pravou rukou bodnutí vpřed ve výši ramene. Obě paže jsou teď rovnoběžně, všechny prsty jsou napjaté a tisknou se k sobě.
Následuje vdech, současně krčení paží k podpaží a spuštění paží do volného připažení se vztyčenými dlaněmi. Zároveň se pravá noha přisune na úroveň levé a postaví se na špičku.
Dále pootočit levou nohu špičkou dovnitř, provést oblouky rukama, zvednutí rukou k podpaží, výpad pravou s bodnutím pažemi vpřed s výdechem, vdech a stažení levé ruky s pokrčenými dvěma prsty k boku; následuje opětná rotace trupu a hlavy vpřed spolu s prudkým předpažením levé paže s výdechem atd.
Cvičení opakovat střídavě vpravo a vlevo až do dosažení optimálního počtu opakování cviku.