Tréninkový program: Učíme se přátelsky řešit konflikty

Tréninkový program: Učíme se přátelsky řešit konflikty

Možná jste si tuto knížku koupili se záměrem dozvědět se něco o řešení konfliktů. Možná jste si navíc přáli změnit své chování v konfliktech.
Zde se vám nabízí možnost k vlastní aktivitě. S pomocí následujícího tréninkového programu se krok za krokem budete učit přátelsky řešit konflikty svých všedních dnů. Obsahy této knihy přenesete na svůj vlastní život, na své osobní konfliktní situace. Vyzkoušíte a otestujete, které strategie jsou pro řešení vašich konfliktů nejvhodnější, a procvičíte se v jejich uplatnění.

Jak se učíme měnit své chování?

To, jak se chováme v konfliktních situacích, není náhoda. Jsou to nevědomé programy a vzorce chování, které jsme rozvinuli v průběhu života. Závisí na vlastní osobnosti, výchově, vývoji a zkušenostech. Pro koho je snazší řešit konflikty přátelsky, ten už si vyvinul strategie, které přispívají k férovému a konstruktivnímu zacházení s konflikty. Tito lidé ovládají umění kontroly svých emocí, zaostření svého vnímání, aktivního řízení konfliktu, pochopení pro pohnutky všech zúčastněných a jejich zohlednění a snaží se o řešení, které učiní všem zadost. Ne každý z nás však má tyto strategie k dispozici a se všemi konfliktními situacemi se vypořádá stejně dobře. Zde je třeba se něčemu přiučit, vyvinout pro sebe nové strategie a realizovat je.
„Člověk je otrokem svých zvyků,“ zní jedna okřídlená věta. Bývá pro nás těžké hodit své zvyklosti přes palubu. Rovněž v konfliktním chování jednáme podle starých návyků. To však lze změnit, jestliže jsme připraveni vyzkoušet něco nového a nezvyklého. Tak upravíte své obvyklé a „normální“ chování. Stejně jako se učíte plavat nebo jezdit autem, dají se naučit i strategie řešení konfliktů. I zde platí: cvičení dělá mistra.
K tomu je nezbytné, abyste reflektovali své vlastní chování. Uvědomujte si, jak se v určitých situacích chováte a proč si tak počínáte? Znáte to také? Váš partner přichází často se značným zpožděním. Vždycky si říkáte, že se nad tím nebudete rozčilovat. Pokaždé se tak navztekáte, že se nad tím rozčilujete ještě o pár hodin později. Ale dnes se nad tím rozčilovat nebudete. A co se stane potom? Stejně se vám to stane. Nemůžete jinak, protože jste se už ve svém chování zacvičili a ono se stalo vaším normálním chováním. Jestliže chcete své navyklé chování změnit, musíte se svému dosavadnímu chování „odnaučit“, abyste se místo něj „naučili“ chování novému. To vyžaduje především čas a výdrž. Ten, kdo by chtěl své chování v konfliktech změnit, měl by v té věci postupovat trpělivě a s realistickými cíly. Jestliže jste se například po dvacet let konfliktům raději vyhýbali, nejspíše si během jednoho měsíce aktivní řešení konfliktů neosvojíte. Přesto se však můžete postupně učit novému chování.

Struktura tréninkového programu

Tento tréninkový program pro období čtyř týdnů vás podpoří a usnadní vám uskutečnění přátelských strategií řešení konfliktů ve vašem všedním životě. Využijte ho v souladu se svými individuálními potřebami a schopnostmi k rozvoji své schopnosti čelit konfliktům.
V průběhu čtyř týdnů se budete ve dvou fázích učit řešit své konflikty přátelsky a konstruktivně.

1. fáze: Sbírání a vyhodnocování – první a druhý týden
- Sbírání různých konfliktních situací
- Vyhodnocování nasbíraných informací
- Volba vhodných strategií řešení

V první fázi spočívá těžiště v analýze vašich konfliktních situací. Pokaždé si jeden týden zaznamenávejte do deníku konfliktů všechny události, ve kterých se vám – ať už z jakýchkoli důvodů – nepodařilo vyřešit konflikt přátelsky. Ať už jste se chovali pasivně, utekli jste, konflikt vytěsnili nebo jste se rozčílili přespříliš a svůj protějšek jste zahrnuli obviněními. Pozorujte své chování a seznamujte se tak se svým zcela individuálním chováním v konfliktech.
Na konci každého týdne vždy vyhodnoťte, jak jste své konflikty řešili doposud, co fungovalo dobře a co byste chtěli změnit. Na konci první fáze, když jste posbírali konfliktní situace a na konci každého týdne provedli malé vyhodnocení svých konfliktů, vyberte ke svým konfliktním situacím vhodné strategie řešení. Vyberte si k tomu situace, ve kterých jste projevili pro sebe typické chování, které byste rádi změnili.

2. fáze: Uskutečňování nových strategií – třetí a čtvrtý týden
- Zkoušení strategií řešení ve všedním životě
- Kontrola úspěšnosti: Co vedlo k úspěchu? Co ještě mohu zlepšit?
- Motivujeme se odměnou

Ve druhé fázi převeďte své strategie do praxe. Zaznamenejte si své zkušenosti s realizací do svého deníku konfliktů a reflektujte, co skutečně vedlo k úspěchu a co byste ještě mohli zlepšit. Ptejte se zároveň, co by mohlo být příčinou toho, že se vám nepodařilo dosáhnout přátelského řešení konfliktu. Neměli jste své pocity pod kontrolou? Nevšimli jste si příčin konfliktu? Nemohli jste se dohodnout? Je úplně normální, že v této chvíli budete zažívat nezdary. Nezapomínejte však: z vlastních chyb se můžeme nejvíce naučit.